ALL SARA
نیاز به گشتن نیست همه چیز اینجاست در ALL SARA

 
تاريخ : یکشنبه پنجم تیر ۱۳۹۰

می دانیم در شبکه های جریان متناوب توان ظاهری که از مولدها دریافت می شود به دو بخش توان مفید و غیر مفید تقسیم می شود .

 نحوه این تقسیم به شرایط مدار بستگی دارد به این معنی که هر قدر ضریب توان CosΦ به یک نزدیکتر باشد سهم توان مفید بیشتراست . این اتفاق در مدارتی رخ می دهد که مصارف اهمی آن بیشتر است .مانند سیستم های روشنایی یا تولید گرما توسط انرژی برق . اما می دانیم که سهم عمده مصارف شبکه ها را مصرف کننده های (اهمی – سلفی ) دریافت می کنند . مانند الکتروموتورهاترانسفورماتورهای توزیع – چوکها و .... که درآنها سیم پیچ یا سلف نقش اصلی را ایفا می کند . در سیم پیچها به علت خاصیت ذخیره سازی انرژی الکتریکی بصورت میدان مغناطیسی توان همواره بین شبکه و سلف رد و بدل می شود . سلف در یک چهارم زمان تناوب توان دریافت می کند و در یک چهارم بعدی زمان ، توان را به شبکه پس می دهد .

درست است که نتیجه ریاضی این عمل یعنی عدم مصرف انرژی زیرا توان داده شده به سلف با توان دریافت شده از ان برابر است اما در عمل

این اتفاق رخ نمی دهد زیرا توان پس داده شده به شبکه امکان استفاده را برای مولد ایجاد نمی کند و این توان در هر حالتی از مولد دریافت شده است . و برای رسیدن به مصرف کننده اهمی – سلفی از شبکه توزیع شامل : سیمها – کابلها و ... عبور کرده است. نتیجه اینکه سلف توانی را از مولد دریافت می کند اما این توان

به شبکه پس می دهد . این توان قابل استفاده نیست و در مسیر عبور تلف می شود . پس مقدار از توان تلف می شود . مصرف کننده های فوق برای انجام اینکار به توان مذکور نیاز دارند اما این توان برای شبکه مضر است و زیانهای زیر را در پی دارد :

 اضافه شدن جریان مولد و درنتیجه نیاز به مولدهایی با توانهای بیشتر

-
چون جریان شبکه زیاد می شود به سیمها و کابلهایی با سطح مقطع بالاتر برای کاهش افت ولتاژ نیاز است که این موضوع هزینه اولیه شبکه را افزایش می دهد
.

-
اتلاف توان در شبکه های توزیع بصورت حرارت روی می دهد در نتیجه هر کاری کنید نمی توانید از این اتلاف جلوگیری کنید . نتیجه این اتلاف توان ،کاهش ولتاژ مصرف کننده می باشد که این موضع راندمان مصرف کننده را پایین می آورد
.

-
نمی توان این توان را به مصرف کننده های اهمی سلفی تحویل نداد زیرا کار آنها مختل می شود .

خازن ناجی شبکه های تولید و توزیع
توان هم در خازنها بصورت توان غیر مفید است درست مانند سلفها در یک چهارم پریود موج متناوب ،توان دریافت می کنند و در یک چهارم بعدی توان را تحویل می دهند پس خازنها هم مانند سلفها باعث افرایش توان راکیتو ( غیر مفید ) شبکه می شوند اما اتفاق بامزه زمانی روی می دهد که خازن و سلف با هم در شبکه قرار گیرند .این دو برعکس هم عمل می کنند . یعنی زمانی که سلف توان می گیرد خازن توان می دهد و زمانی که سلف توان می دهد خازن توان می گیرد . پس توانهای غیر مفید این دو فقط یکبار از شبکه دریافت می شود و در زمانهای بعد بین آنها تبادل می شود بدون اینکه مولد این توان را تحمل کند . پس مصرف کننده های اهمی سلفی توان راکتیو خود را دریافت می کنند و مولد و شبکه توزیع آنرا تولید و پخش نمی کنند زیرا این کار را خازن انجام می دهد . این خازنها از حالا به بعد ، خازنهای اصلاح ضریب توان نام می گیرند و وظیفه آنها تامین توان راکتیو مورد نیاز مصرف کننده های اهمی سلفی است .

اتصال خازن به شبکه
خازنهای اصلاح ضریب توان باید در شبکه بصورت موازی قرار گیرند . برای اینکار در شبکه های تکفاز باید به فاز و نول وصل شوند و در شبکه های سه فاز پس از اتصال بصورت ستاره یا مثلث آنگاه به سه فاز متصل می شوند . این خازنها باید از انواعی انتخاب شوند که بتوانند دایمی در مدار قرار گیرند پس باید بتوانند ولتاژ شبکه را تحمل کنند در محاسبه خازن از انواعی استفاده می شود که ولتاژ مجاز آنها 15% بیشتر از ولتاژ شبکه باشد .

محاسبه خازن نقش خازن در شبکه کاهش توان راکتیو مصرف کنند های اهمی – سلفی از دید مولدها است . با این اتفاق ضریب توان مفید به یک نزدیک می شود . پس با کنترل ضریب توان امکان کنترل توان راکتیو وجود دارد . این کار بکمک یک کسینوس فی متر صورت می گیرد . یعنی بکمک کسینوس فی متر می توان دریافت که ضریب توان و در نتیجه توان راکتیو در چه وضعیتی قرار دارد .

خازن مذکور باید برابر نیاز شبکه باشد در غیر اینصورت خود توان راکتیو از مولد دریافت می کند و همچنین سبب افزایش ولتاژ آن می شود . پس باید خازن مطابق نیاز شبکه محاسبه شود . پرسش : شبکه به چه مقدار خازن نیاز دارد ؟
پاسخ : مقداری که ضریب توان را به یک نزدیک کند . این مقدار خازن خود توان راکتیوی ایجاد می کند که توان راکتیو مصرف کننده اهمی – سلفی را جبران می کند . پس مقدار خازن به مقدار توان راکتیو مدار بستگی دارد . هر قدر این توان قبل از خازن گذاری بیشتر باشد ، اندازه خازن نیز بزرگتر خواهد بود .

با توجه به مطالب گفته شده باید برای محاسبه خازن دو مقدار مشخص شود :

یک – مقدار ضریب توان شبکه قبل از خازن گذاری
دو – مقدار ضریب توان شبکه بعد از خازن گذاری که انتظار داریم شبکه به آن برسد
سه - اندازه توان اکتیو

پس از تعیین این مقادیرمراحل زیر را پی می گیریم . برای مقدار ضریب توان مطلوب مثلا عدد 9/0 مقدار خوبی است . حال دو مقدار ضریب توان داریم یکی ضریب توان شبکه قبل از خازن گذاری و دیگری ضریب توان مطلوب که می خواهیم با گذاردن خازن به آن برسیم . بکمک رابطه زیر مقدار توان راکتیو مورد نظر را که با آمدن خازن تامین می شود محاسبه می کنیم . ( توجه : در خرید خازنهای اصلاح ضریب توان بجای فارد برای تعیین ظرفیت خازن از میزان توان راکتیو آن خازن سخن گفته می شود.)ارسال توسط مهدی جعفرزاده
 
تاريخ : یکشنبه پنجم تیر ۱۳۹۰
-سیستمonan (روغن طبیعی – هوا طبیعی)

-سیستم onaf (روغن طبیعی – هوا اجباری) 
-سیستمonan (روغن طبیعی – هوا طبیعی)

-سیستم onaf (روغن طبیعی – هوا اجباری)

-سیستم ofaf (روغن اجباری – هوا اجباری)

-سیستم ofwf (روغن اجباری – آب اجباری)

-سیستم odwf (روغن اجباری در سیم پیچ و هسته – آب اجباری)
-سیستمonan (روغن طبیعی – هوا طبیعی) :
در این سیستم ، هوا به طور طبیعی با سطح خارجی رادیاتورهای در تماس است و رادیاتورها به طور طبیعی با هوا خنک می شوند . همچنین گردش روغن در ترانسفورماتور نیز به طور طبیعی صورت می گیرد ؛ یعنی روغن گرم بالا می رود و روغن سرد ، جای آن را می گیرد .این نوع سیستم خنک کنندگی مختص ترانسفورماتورهای با قدرت کم است ؛ زیرا با افزایش قدرت ترانسفورماتور ، حرارت سیم پیچ ها زیاد می شود و روغن باید با سرعت بیشتری در تماس با هوای بیرون قرار گیرد و عمل خنک کنندگی با سرعت بیشتری انجام شود . از این نوع سیستم برای ترانسفورماتورهای قدرت تا mva 30 مورد استفاده قرار می گیرد

-سیستم onaf (روغن طبیعی – هوا اجباری) :
در این سیتم ، گردش روغن در داخل ترانسفورماتور به طور طبیعی صورت می گیرد ؛ ولی فن های نصب شده روی بدنه رادیاتورها ، سرعت تماس هوای خارج با بدنه رادیاتور را افزایش می دهد . لذا روغن سریعتر خنک می شود و طبعاً می توان توان ترانسفورماتور را بالا برد . دمیدن هوا توسط فن ها می تواند به طور مداوم یا با فاصله تناوبی انجام شود ؛ بدین صورت که عملکرد فن می تواند تابعی از درجه حرارت روغنداخل ترانسفورماتور باشد و هنگامی که دمای روغن از حد معینی افزایش یافت ، فن ها به طور خودکار وارد مدار می شوند . البته هنگامی که درجه حرارت محیط خیلی بالا باشد ، ترانسفورماتور می تواند بدون سیستم فن و با خنک شدن طبیعی ، تقریباً تا دو سوم توان نامی خود کار کند و در صورتی که بخواهیم با توان نامی کار کند ، باید فن ها شروع به کار کنند . این نوع سیستم خنک کنندگی به طور وسیعی در ترانسفورماتورهای قدرت با توان بین 30 تا 60 مگا ولت آمپر مورد استفاده قرار می گیرد
-سیستمonan (روغن طبیعی – هوا طبیعی) :
در این سیستم ، هوا به طور طبیعی با سطح خارجی رادیاتورهای در تماس است و رادیاتورها به طور طبیعی با هوا خنک می شوند . همچنین گردش روغن در ترانسفورماتور نیز به طور طبیعی صورت می گیرد ؛ یعنی روغن گرم بالا می رود و روغن سرد ، جای آن را می گیرد .این نوع سیستم خنک کنندگی مختص ترانسفورماتورهای با قدرت کم است ؛ زیرا با افزایش قدرت ترانسفورماتور ، حرارت سیم پیچ ها زیاد می شود و روغن باید با سرعت بیشتری در تماس با هوای بیرون قرار گیرد و عمل خنک کنندگی با سرعت بیشتری انجام شود . از این نوع سیستم برای ترانسفورماتورهای قدرت تا mva 30 مورد استفاده قرار می گیرد .

-سیستم onaf (روغن طبیعی – هوا اجباری) :
در این سیتم ، گردش روغن در داخل ترانسفورماتور به طور طبیعی صورت می گیرد ؛ ولی فن های نصب شده روی بدنه رادیاتورها ، سرعت تماس هوای خارج با بدنه رادیاتور را افزایش می دهد . لذا روغن سریعتر خنک می شود و طبعاً می توان توان ترانسفورماتور را بالا برد .
دمیدن هوا توسط فن ها می تواند به طور مداوم یا با فاصله تناوبی انجام شود ؛ بدین صورت که عملکرد فن می تواند تابعی از درجه حرارت روغن داخل ترانسفورماتور باشد و هنگامی که دمای روغن از حد معینی افزایش یافت ، فن ها به طور خودکار وارد مدار می شوند . البته هنگامی که درجه حرارت محیط خیلی بالا باشد ، ترانسفورماتور می تواند بدون سیستم فن و با خنک شدن طبیعی ، تقریباً تا دو سوم توان نامی خود کار کند و در صورتی که بخواهیم با توان نامی کار کند ، باید فن ها شروع به کار کنند .
این نوع سیستم خنک کنندگی به طور وسیعی در ترانسفورماتورهای قدرت با توان بین 30 تا 60 مگا ولت آمپر مورد استفاده قرار می گیرد .

-سیستم ofaf (روغن اجباری – هوا اجباری) :
در این سیستم ، گردش روغن در داخل ترانسفورماتور به کمک فن ، سرعت داده می شود تا انتقال حرارت با سرعت بیشتری انجام گیرد . فن های هوا نیز بدنه رادیاتورها را در تماس بیشتری با هوا قرار می دهند تا روغن را سریعتر خنک کنند . در این سیستم با توجه به سرعت بسیار بالای خنک کنندگی سیم پیچ ها ، می توان قدرت نامی ترانسفورماتور را به مقدار قابل توجهی افزایش داد . لازم به ذکر است که عموماً از این نوع سیستم خنک کنندگی در ترانسفورماتورهای با توان بیش از mva 60 استفاده می شود
 
سیستم ofwf (روغن اجباری – آب اجباری) :
در این سیستم ، ابتدا روغن توسط پمپ از بالای ترانسفورماتور وارد رادیاتور می شود تا پس از عبور از آن ، از پایین رادیاتور وارد ترانسفورماتور گردد . در رادیاتور ، آب خنک کنندگی هم در توسط پمپ در خلاف مسیر روغن در رادیاتور عبور می کند که باعث کاهش دمای روغن می شود . از این نوع سیستم در ترانسفورماتورهای با توان بیش از mva 60 مورد استفاده قرار می گیرد .

سیستم odwf (روغن اجباری در سیم پیچ و هسته – آب اجباری) :
در ترانسفورماتورهای با قدرت های بسیار بالا ، به منظور کاهش هرچه بیشتر دمای سیم پیچ ها و هسته باید روغن را توسط پمپ ها ، با فشار و جهت مناسب از قسمت تحتانی تانک ترانسفورماتور به داخل سیم پیچ ها و هسته هدایت نمود . همچنین مشابه روش قبل ، با استفاده از رادیاتور و چرخش روغن در داخل آن و به واسطه تماس غیر مستقیم با آب خنک کنندگی ، دمای روغن به مقدار مورد نظر کاهش می یابد .

منبع: http://irew.blogfa.com/ارسال توسط مهدی جعفرزاده

آیا توان مصرف کننده در ستاره با مثلث برابر است؟

چند نکته اساسی و ساده در مورد توان بار سه فاز

توان در بار های سه فاز اگر به صورت مثلث باشد سه برابر در ستاره است چرا ؟
میدانیم:
p∆=pY=3.Vph.Iph.cosф
حال آنکه ولتاژ و جریان فاز در مثلث 3 √ برابر در ستاره است.پس در مجموع توان مثلث سه برابر در ستاره است.
سوال : اگر بخواهیم توان در هر دو یکسان باشد :
Z∆=3.ZY
سوال:
چرا در راه اندازی موتور های سه فاز موتور را به صورت ستاره و سپس به صورت مثلث میبندند ؟همانطور که اشاره شد در ستاره جریان کمتری از شبکه کشیده می شود. پس در شبکه هایی که توان بالایی ندارد از این روش استفاده می شود. به عنوان مثال در کشور روسیه در لحظه راه اندازی نیز از روش مثلث استفاده می شود.
سوال :
مگر میشود یک موتور وقتی به صورت مثلث یا ستاره بسته می شود توان های متفاوتی از شبکه بکشد؟جواب : خیر روی هر موتور دو ولتاژ هک شده است یکی مربوط به حالت ستاره و دیگری مربوط به مثلث است در زمانیکه به صورت ستاره بسته می شود ولتاژ خط باید 3 √ برابر در مثلث باشد.


مثال:
Z= 3 √+j , Vl=380
حل : در ستاره
Vl= 380 , Vph=220 , Iph=110 12<' type="#_x0000_t75"> -3 0 ̊→S=3.220. 110≈72200
در مثلث
Vl= 380 , Vph=380 , Iph=190 12<' type="#_x0000_t75"> -3 0 ̊→S=3.380. 190≈216600
حال اگر ولتاژ در ستاره 3 √ برابر شود
Vl= 658.17 , Vph=380 , Iph=190 12<' type="#_x0000_t75"> -3 0 ̊→S=3.380. 190≈216600
مشاهده میشود توان توان ها برابر میشود
حال اگر :
Z∆=3.ZY
→ Z∆=5.2+3j , Vph=380 , Iph=63.29 12<' type="#_x0000_t75"> -3 0 ̊→S=3.380. (63.29) ≈72200ارسال توسط مهدی جعفرزاده

مدیریت مصرف برق

سیستم خودکار کنترل و قرائت کنتور برق از راه دور پویا AMR

قرائت کنتور و ثبت مصرف برق مشتریان به روشهای متداول کاری است وقت گیر، خسته کننده و توام با خطا که از دغدغه های اصلی هر شرکت توزیع برق به حساب می آید.Automatic Meter Reading) AMR) یا قرائت خودکار کنتور راه کاری است برای حل این معضل. دریک سیستم AMR ایده آل تمامی کنتورهای برق یک شهر از یک مرکز واز راه دور بطور خودکار قرائت می شود و صورتحساب مشتریان نیز بدون خطا وبطور خودکار تولید می گردد. مضاف بر آن، جریان برق مشتریان بدحساب هم از راه دور قطع و وصل می گردد.
چه چیزی بیش از این یک شرکت توزیع برق را به وجد می آورد که بتواند در تمامی ساعات شبانه روز، مصرف برق یکایک مشترکین خود را از راه دور و از یک مرکز از مسیری مطمئن، سریع، گسترده، از پیش نصب وراه اندازی شده و همواره در دسترس قرائت نماید. تکنیک Power Line Carrier) PLC) یا انتقال اطلاعات از طریق جریان برق این امکان را فراهم آورده است.
سیستم AMR ابدائی شرکت پویا از تمامی ویژگیهای پیش گفته برخوردار است. این سیستم با استفاده از شبکه برق شهری اطلاعات کنتور های برق مشترکین را بطور اتوماتیک واز راه دور در زمانهای دلخواه قرائت می کند، صورتحساب بدون خطا تولید می کند و برق مشترکین بد حساب را قطع و وصل می کند. از مزایای سیستم پویا
می توان مواردزیر را برشمرد:

• استفاده از شبکه برق شهری جهت انتقال اطلاعات مصرف مشترکین
• کاهش هزینه و سرعت قرائت کنتور با توجه به دردسترس بودن شبکه سیم کشی برق شهری
• از بین بردن خطای قرائت
• قرائت در تمامی ساعات شبانه روز
• امکان اعمال چند تعرفه بر اساس میزان مصرف مشترک در ساعات مختلف
• امکان قطع و وصل برق مشترکین از راه دور
• امکان قطع و وصل برق مشترکین از راه دور
• امکان پیش فروش برق
• امکان کنترل و بهینه سازی منحنی مصرف
• امکان متعادل سازی بار فازها

سیستم و تجهیزاتی که پویا به این منظور طراحی و تولید نموده است عبارتند از:

MIU (Meter Interface Unit )- 2
MIU پایین ترین لایه ارتباطی شبکه AMR پویا را تشکیل می دهد و از آن به منظور برقراری ارتباط کنتور هریک از مشترکین با سایر بخشهای سیستم AMR پویا استفاده می شود. این ارتباط با رعایت استانداردهای رایج اروپایی و امریکایی و به روش( PLC (Power Line Carrier برقرار می گردد.MIU در مدل های External و Internal طراحی شده و امکان اتصال به انواع کنتور برق تک فاز و 3 فاز کنتورهای دیجیتال (الکترونیکی) را دارد. وظایف اصلی MIU عبارتند از:
1- ارتباط با کنتور و ثبت و ذخیره اطلاعات مصرف: MIU پالس های مربوط به مصرف را از خروجی کنتورهای دیجیتال دریافت نموده و پس از شمارش، آنها را در حافظه غیرفرار خود ثبت می نماید. به منظور حفاظت از اطلاعات ذخیره شده در موقع قطع برق، MIU همواره یک نسخه پشتیبان(Backup ) از این اطلاعات را درخود نگهداری می نماید.
2- اجرای فرامین ارسال شده از لایه های بالاتر شبکه AMR :MIU همواره آماده دریافت فرامین از لایه های بالاتر شبکه AMR یا ستاد مرکز می باشد تا در صورت دریافت فرامین، اطلاعات ذخیره شده را به آنها ارسال نماید.
از ویژگیهای بارز MIU ، برخورداری از منبع تغذیه ایزوله مستقل از کنتور است. ویژگی دیگر آن، امکان برخورداری از سیستم نمونه برداری از خروجی کنتور می باشد که برای اطلاع از حضور یا عدم حضور برق در خروجی کنتور(کنترل سوءاستفاده از برق) به کار می رود.

LDCU (Local Data Collector Unit )- 2

LDCU در مجاورت پست های V220 / KV20 که پست های کم جمعیت محسوب می شوند نصب می شود و به منظور مدیریت مصرف کنتورهای تحت پوشش اینگونه پست ها مورد استفاده قرار می گیرد. حداکثر تا 15 عدد MIU (کنتور) را می توان به طور همزمان و به روش PLC به یک LDCU متصل نمود.
LDCU دارای تقویم و ساعت داخلی است و می تواند مقدار مصرف هر MIU را در دوره های زمانی مشخص اندازه گیری نموده و سپس این اطلاعات را در حافظه غیرفرار خود ثبت نماید. LDCU قادر به حفاظت از اطلاعات ذخیره شده در موقع قطع برق می باشد.از طرفی، هر LDCU موجود در شبکه AMR پویا را می توان به روش PLC به سایر LDCU های موجود در شبکه و نیز به DCU متصل نمود. داده های ذخیره شده در LDCU در حافظه LDCU نگهداری می شوند و در صورت درخواست از سوی DCU یا لایه های بالاتر شبکه به آنها منتقل می شوند.
LDCU را می توان توسط DCU به طور اتوماتیک تنظیم کرد. همچنین امکان ارتقای نرم افزار داخلی آن از طریق پورت پارالل وجود دارد. LDCU قابلیت اعمال تعرفه های مختلف بر مصرف برق هر کنتور تحت پوشش را نیز دارد.

DCU (Data Collector Unit ) - 3

DCU، مدیریت میانی شبکه AMR پویا را به عهده دارد و واسط برقراری ارتباط میان ستاد مرکز، LDCU ها و MIU های موجود در شبکه می باشد. ارتباط DCU با ستاد مرکز از طریق خطوط تلفن یا کابل RS232 و با اجزای لایه های پایین تر شبکه AMR پویا از طریق PLC برقرار می¬گردد. از پورت RS232 دستگاه می توان برای عیب یابی، مانیتورینگ، بارگذاری فرامین، ارتقای نرم افزار درونی و انجام تنظیمات دستگاه نیز استفاده نمود. اگر چه انجام کلیه عملیات مذکور بر روی DCU ، از راه دور (ستاد مرکز)و از طریق خطوط تلفن نیز امکانپذیر می باشد.DCU ، همواره آماده دریافت فرامین از ستاد مرکز است و با ارسال درخواست اطلاعات به LDCU ها یا MIU های تحت پوشش، اطلاعات ذخیره شده در آنها را دریافت نموده ودر حافظه خود ذخیره می نماید.DCU قادر به برقراری ارتباط با 64 عدد LDCU می باشد.


C/R (Coupler/Repeater ) - 4

C/R علاوه بر آنکه مسئول متصل کردن دو شبکه الکتریکی ولتاژ پایین مجزا از هم می باشد، وظایف زیر را نیز عهده دار است:
1- Coupling : عبارت است از انتقال الکتریکی داده ها بین دو خط مختلف به روش PLC
Repeating -2 : عبارت است از تقویت سیگنال داده ها در شبکه برای جبران افت سیگنال در فواصل طولانی
C/R همواره بعنوان Coupler عمل می کند و در مواقع لزوم به عنوان یک Repeater فعالیت خود را به انجام می رساند.
C/R دارای دو مدل مختلف می باشد:
1- MIU Type : به منظور ایجاد ارتباط میان MIU های تحت پوشش چند پست مجزا استفاده می شود. با این نوع C/R ، امکان استفاده از یک DCU برای مدیریت مصرف مشترکین تحت پوشش چند پست مختلف وجود خواهد داشت.
2- LDCU Type : به منظور ایجاد ارتباط میان LDCU های تحت پوشش یک DCU استفاده می شود.


 

5 - R/F PLC Bridge
این دستگاه قادر به برقراری ارتباط بیسیم میان پست هایی است که ارتباط کابلی با یکدیگرندارند.به عبارت دیگر، از این دستگاه درمواقعی استفاده می شود که هیچگونه ارتباط PLC میان DCU و LDCU وجود نداشته باشد.در اینصورت R/F PLC Bridge ، امکان ارتباط بیسیم را با استفاده از RF فراهم می سازد.این دستگاه دارای 2 کانال ارتباطی PLC و RF مجزا ازهم می باشدوسیگنال هاواطلاعات PLC دریافتی را به صورت سیگنال های رادیویی ارسال می کند.عکس این عمل نیز توسط دستگاه انجام می شود بطوریکه اطلاعات دریافتی RF رابصورت PLC روی شبکه Power Line تزریق می نماید.


 

6- نرم افزار مدیریت شبکه :

این نرم افزاربرروی HOST ستاد مرکز نصب می شود ومدیریت شبکه AMR پویا را در بالاترین سطح برعهده دارد.نرم افزار مذکور کلیه فعالیتهای سیستم را به انجام رسانده ومطابق نیازهای اطلاعاتی وعملیاتی کارفرما ، قابل پیکربندی می باشد.نرم افزار مدیریت شبکه AMR پویا ضمن کنترل شبکه و جمع آوری ونگهداری اطلاعات ، قادر است گزارشهای مختلفی از میزان ونحوه مصرف مشترکین در ساعات مختلف شبانه روز ازجمله ساعات اوج مصرف وسایر مقاطع زمانی که کارفرما تعریف می نماید نیز تهیه و ارائه نماید.نرم افزار مذکور بوسیله مودم با DCU ارتباط برقرارمی کند ودستورات لازم را از طریق DCU به MIU ها ارسال یا اطلاعات مصرف را از MIU ها دریافت می نماید.ارسال توسط مهدی جعفرزاده
یکی از انواع میکروکنترلر ها , میکروکنترلر های PIC میباشد. مقاله ای در این مورد واستون میذارم:

 PIC Microcontroller

دانلود مقاله آشنایی با میکروکنترولر PIC

حجم : 724ارسال توسط مهدی جعفرزاده
 
تاريخ : پنجشنبه دوم تیر ۱۳۹۰

وجود راکتور شنت در شبکه های انتقال و توزیع سب کاهش ولتاژ در شبکه می شود یعنی زمانی اضافه ولتاژ در شبکه بوجود می آید راکتور شنت را وارد مدار می کنند تا ولتاژ را تصحیح نماید.

برای درک بهتر این موضوع فایل زیر را دانلود نمایید.

کلیک نماییدارسال توسط مهدی جعفرزاده
 
تاريخ : پنجشنبه دوم تیر ۱۳۹۰
ارسال توسط مهدی جعفرزاده
ارسال توسط مهدی جعفرزاده
 
تاريخ : پنجشنبه دوم تیر ۱۳۹۰
ارسال توسط مهدی جعفرزاده
 
تاريخ : پنجشنبه دوم تیر ۱۳۹۰

برق گیر(Lightning Arrester)

وسیله ای است که در شبکه‌های الکتریکی برای حفاظت تجهیزات در مقابل صدمات ناشی از اضافه ولتاژهای ناگهانی همچون صاعقه و رعد و برق به کار برده می شود. برق‌گیر (Lightning arrester) در مقابل ولتاژهای معمولی یک مقاومت بسیار زیاد در حد عایق از خود نشان می‌دهد و در مقابل ولتاژهای آنی مقاومت کمی از خود نشان می‌دهد و موجهای الکتریکی را اتصال به زمین می‌کند.برقگیرها نسبت به سایر وسایل حفاظتی بهترین حفاظت را انجام می دهند و بیشترین مقدار حذف امواج گذرا را فراهم می كند. برقیگرها به صورت موازی با وسیله تحت حفاظت یا بین فاز و زمین قرار می گیرند انرژی موج اضافه ولتاژ به وسیله برقگیر به زمین منتقل می شود .

حفاظت تجهیزات پست

از وسایل حفاظتی محدود كننده ضربه برای حفاظت تجهیزات سیستمهای قدرت در برابر اضافه ولتاژها استفاده می شود یك وسیله حفاظتی محدود كننده ضربه باید اضافه ولتاژهای گذرا یا اضافه ولتاژهای كه باعث تخریب تجهیزات شبكه می شوند را محدود و به زمین هدایت كنند و بتواند این كار را بدون اینكه آسیبی ببیند به دفعات تكرار كند. برقگیرها نسبت به سایر وسایل حفاظتی بهترین حفاظت را انجام می دهند و بیشترین مقدار حذف امواج گذرا را فراهم می كند. برقیگرها به صورت موازی با وسیله تحت حفاظت یا بین فاز و زمین قرار می گیرند انرژی موج اضافه ولتاژ به وسیله برقگیر به زمین منتقل می شوند.


انواع برقگیرها:

1- برقگیر میله ای

2- برقگیر لوله ای

3- برقگیر سیلیكون كارباید (SIC)

4- برقگیر نوع اكسید فلزی (MOV)

دانلود مقاله برق گیر - 1.3 مگابایت

پسورد فایل زیپ :  www.worldbook.ir

استاندارد برقگيرهاي اكسيد فلزي 20 و 33 كيلو ولت-۲.۵ مگابایت

پسورد فایل زیپ : www.powerengineering.blogfa.comارسال توسط مهدی جعفرزاده
 
تاريخ : پنجشنبه دوم تیر ۱۳۹۰
در این آموزش قصد داریم شما را با نحوه کارکرد pwm و adc آشنا کنیم برنامه این پروژه به صورت کاملا ساده

نوشته شده است و هر فردی که کمی با زبان سی آشنایی داشته باشد می تواند خود دوباره این برنامه را

بنویسید .در این برنامه ابتدا مقدار adc از پتانسیومتر خوانده شده وسپس مقدار آن درون ocr0 ریخته می شود

که این باعث می شود مقدار pwm تغییر کند ضمن این که همزمان با تغییر پتانسیومتر درصد pwm نیز روی lcd

نمایش داده می شود.
برای دانلود برنامه فایل پروتئوس از لینک زیر استفاده کنید.

دانلودارسال توسط مهدی جعفرزاده
 
تاريخ : پنجشنبه دوم تیر ۱۳۹۰

1-     باطريخانه بايد داراي روشنايي و نور كافي بروي باطريها باشد .

2-     فن مناسب و تهويه هواي خوب ، بر قرار باشد

3-     دماي اتاق باطري بايد بين 20 تا 25 درجه سانتي گرا باشد . از اينرو نصب دماسنج در باتريخانه الزامي است . گرما باعث تسريع در واكنش هاي شيميايي ميشود و صفحات مثبت را خراب مي كند و عمر باطري كم ميشود .

4-     ورود اجسام داغ و آتش گير ، استعمال دخانيات و ايجاد جرقه و شعله در باطريخانه ممنوع است .

5-     لوازم تست و سرويس باطريها بايد عايق باشند. ظرف آب مقطر ، قيف ، پارچ و ...

6-     غلظت سنج بايد سالم و داراي قدرت مكش مناسب جهت قرائت غلظت الكتروليت باترهاي را داشته باشد.

7-     سينك دست شويي و شير آب بايد سالم باشد .

8-     كپسول آتش نشاني در مجاورت درب ورودي باطريخانه نصب باشد .( كپسول از نوع C ).     

9-     ديواره ها و كف و سقف بايد از مواد ضد اسيد باشند و اگر نقاطي مشكل دارد گزارش شود

10-  گرد و غبار و خاك و خاشاك به اتاق باطري راه نداشته باشد.

11-  رطوبت و يا كانال فاظلاب و يا كانالهاي كابل آنها بايد خشك و تميز باشد.

12-  منافذ ورود حيوانات موذي بسته باشد .

13-  شماره گذاري سل ها از سر مثبت .

14-  پايه هاي باطرها صحيح و سالم و در جاي خود محكم استقرار داشته باشند

15-  باطريها كه بصورت سري قرار دارند بروي باطريها درست مستقر باشند و در جاي خود محكم باشند .

16-  جلد سل هاي باطري بدون ترك و شكستگي و نشتي الكتروليت نداشته باشد .

17-  عدم پوشش بروي باطريها . بخصوص باطريهاي سيلد اسيد .

18-  قطب  سل ها تميز و بدون رسوب بوده و اتصالات  با پيچ و مهره سفت شده و پارگي يا شكستگي نداشته باشد ؛ پيچ و مهره ها خوردگي نداشته باشند .

19-  سطح صفحات داخل سلول مملو از الكتروليت باشد . ( 10 ميلي متر بالاي صفحات ) اگر سطح الكتروليت پايين بود فقط و فقط از آب مقطر خالص استفاده گردداگر سطح صفحات خالي از الكتروليت بماند صفحات منفي با هوا تركيب شده و ديگر اين صفحات در واكنشهاي شيميايي شركت نخواهند كرد . دقت گردد بيش از حد اضافه كردن آب مقطر باطريها را خراب مي كند . تا علامت مشخص شده MAX بيشتر نشود .

20-  در صورتي كه بيش از 10 سل احتياج به آب مقطر داشتند جهت همگن شدن الكتروليت سل ها بايد شارژ برابر كننده به باتريها اعمال شود .( شارژ EQUALIZE به مدت حداقل 2 ساعت ).

21-  خارج شدن حبايهاي بزرگ از سل ها نشان از شارژ زياد است كه بايد وضعيت شارژ تغيير كرده و ولتاژ و جريان شارژ كم شود .

22-  سطح داخل سلها بايد تميز بوده و صفحات مثبت آن قهوه اي تيره و صفحات منفي آن خاكستري براق باشند.

23-  روي اتصالات را بايد با وازلين چرب نمود.

24-  جلد صفحات را مجازيم با پارچه نمناك تميز كنيم و استفاده از حلال ها خطرناك است .

25-  قرائت صحيح ميزان غلظت سل ها.

26-  براي باطريهايي كه بصورت STANDBY در سيستم نصب ميشوند شارژ فلوت به اندازه 2.20 تا 2.25 ولت بر هر سل در دماي 25 درجه سانتيگراد و با جريان 40 تا 100 ميلي آمپر براي هر سل بايد تنظيم گردد .

27-  هر 3 ماه بايد مد شارژ باطريها به مد شارژ EQUALIZE تغيير يابد تا الكتروليت و مواد فعال داخل باطريها از حالت يكنواختي درآيند. چون به مرور زمان اسيد كه نسبت به آب مقطر چگال تر است به ته ظرف رسوب ميكند و مواد فعال صفحات نيز بر اثر شارژ فلوت طولاني مدت يونيزه شده اند از صفحات جدا مي شوند .

28-  ميزان شارژ EQUALIZE براي هر سل 2.25 تا 2.35 ولت بر هر سل است و حداكثر تا 24 ساعت مي باشد .

29-  شارژ تعادلي براي باطريها با عمر بالاي 5 سال و يا باطريهايي كه سيكل شارژ و دشارژ آنها بالاست در طول عمر انها موثر است .

30-  در زمان تست دشارژ حداقل ولتاژ مجاز براي هر سل  1.8  ولت مي باشد و در صورتي كه ولتاژ به اين ميزان رسيد بايد باطرها را شارژ كرد در غير اينصورت شارژ مجدد باطريها بسيار مشكل و طول عمر باطريها كم ميشود .

31-  حداكثر ولتاژ براي هر سل 2.5 ولت مي باشد .

32-  با توجه به منحني دشارژ باطريها بايد اندازه گيري ولتاژ را پس از حداقل 10 دقيقه از قطع شارژر انجام دهيم

33-  براي اندازه گيري غلظت باطريها با توجه به دماي هر سل اقدام كرده و بايد توجه داشت كه قبل از آن به سل ها آب مقطر اضافه نشده باشد .( يعني اگر قبلا آب مقطر اضافه شده مي بايست يك شارژ برابر كننده اعمال شده باشد و مدت اعمال اين شارژ نيز به اتمام رسيده باشد . )

34-  جهت تست و سرويس باطريها طبق تست شيت با كد ايزو اقدام كرده و مقادير ولتاژ و جريان قبل از قطع شارژر ثبت شده و سپس شارژر را قطع كرده تا باطريها دشارژ شوند . در اين ميان استفاده از دستگاه لود براي باطريها جهت ظرفيت سنجي درست آنها ، مفيد است . اما در اين ميان بايد دقت داشت كه باطريها را نبايد در مدت زمان كوتاه با جريان بالايي دشارژ نمود چرا كه سرعت دشارژ و عمق تخليه الكتريكي و ولتاژ باطري در انتهاي كار و تاثير مستقيم دما بر باتري عوامل موثر در ظرفيت  واقعي باتري ها خواهند بود و چون باتريها بايد در سيستم بصورت STANDBY مورد بهره برداري قرار گيرند لذا سلامت انها در زمان بهره برداري درهر لحظه اي نياز است .

35-  پس ار قطه شارژر بايد اقدام به سرويس و تست باطريها نمود و مقادير ولتاژ و جريان باطريها را هر 5 دقيقه ثبت كرد . همچنين باتريها را نيز تست و سرويس كرده و با توجه به كم نشدن ولتاژ كل DC تا كامل شدن زمان دشارژ ، كار را ادامه مي دهيم .

36-  در انتها شارژر را وصل مي كنيم تا باريها در مد شارژ EQUALIZE شارژ شوند و اگر اين مد در شارژر در دسترس نبود بايد بصورت دستي جريان  و ولتاژ را حداقل براي 2 ساعت افزايش دهيم .

37-  شارژر را قبل ار قطع وارسي كرده و طبق چك ليست مقادير را ياد داشت ميكنيم .

38-  پس از قطع شارژر را سرويس مي كنيم . دقت در سفت بودن ترمينالها و زدودن گرد و غبار بروي برد كنترلي تاثير بسزا در عمر شارژر دارد .

39-  دقت در صحيح بودن مقادير نشاندهنده ها و پيوسته بودن جريان هواي خنك اطراف شارژر ، ثبات دستگاه و بسته بودن كابل زمين را چك كنيد .

40-  نكته مهم در بهره برداري و اجراي مانور در شرايط رفع عيب بروي باطريها و شارژر آنست كه كابل باطريها و شارژر بايد در داخل تابلو توزيع DC  با هم موازي شوند و هر يك از اين دو ورودي داراي فيوز مناسب باشند .ارسال توسط مهدی جعفرزاده
دانلود نرم افزار FlowCode AVR v4.3.6.61 تبدیل فلوچارت به زبان C

امروز قصد داریم نرم افزاری به شما معرفی کنیم که بدون داشتن علم برنامه نویسی ، می توانید با آن پروژه های بسیار بزرگ میکرو های AVR را انجام دهید . می دانید که برای برنامه نویسی اولین قدم کشیدن فلوچارت است . در نرم افزار FlowCode می توانید با کشیدن فلوچارت ، در خروجی یک فایل زبان C و یا Hex دریافت کنید و دیگر لازم نیست ساعت ها وقت برای برنامه نویسی تلف کنید . یکی از علل محبوبیت این برنامه کامل بودن کتاب خانه های آن است . در نتیجه می توانید درون این برنامه به راحتی انواع LCD , Keybord , ADC , 7seg , ...  را به میکرو متصل کنید و خود برنامه اتوماتیک انواع کتابخانه های مورد نیاز را برای شما اضافه می کند و یک فایل زبان سی به تحویل می دهد ، همچنین اگر باز هم بخواهید سریع تر پیش روید این برنامه به شما فایل کامپایل شده آماده Hex می دهد و فقط کافی است آن را در میکرو بریزید . Flow Code Avr از تمامی IC های AVR پشتیبانی می کند . کافی است به این برنامه مسلط شوید ، بعد مدتی می توانید برنامه های قدرتمندی مانند طراحی انواع ربات را بنویسید . این نسخه با سیستم عامل ویندوز 7 هیچ مشکلی ندارد .قابلیت های کلیدی برنامه FlowCode AVR :

 • ترسیم بسیار آسان انواع فلوچارت
 • داشتن تمام کتابخانه های مورد نیاز
 • دارای خروجی زبان C و فایل hex
 • قابلیت نوشتن انواع شرط و عملیات محاسباتی
 • دارای تمامی وسایل مورد نیاز مانند کیبرد ، LCD ، دماسنج و ...
 • پشتیبانی از ویندوز 7
 • و ...

روش نصب :

در حین نصب از شما پسورد می خواهد برای بدست آوردن پسورد به پوشه KEYGEN بروید و فایل Flow_AVR CD KG.exe را اجرا کنید و دکمه Generate را بزنید تا پسورد ساخته شود

سپس نصب را به پایان برسانید .

حال برنامه را اجرا کنید ، مجددا از شما پسورد و نام می خواهد . دوباره به پوشه KEYGEN بروید و اینبار فایل FlowAVR_4_PRO_KG.exe را اجرا کنید . در فیلد اول TechnoElectro را وارد کنید سپس دکمه generate را بزنید . حال محتوای هر دو فیلد را به برنامه بدهید .

از برنامه لذت ببرید .---------------------------------------------------
حجم فایل: 75MB
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
 برنامه نویسی میکروکنترلرها دانلود فایل 
---------------------------------------------------

به نکات زیر توجه کنید :

در صورت نیاز به پسورد www.techno-electro.com  استفاد کنید.
منبع: techno-electro.comارسال توسط مهدی جعفرزاده
 
تاريخ : پنجشنبه دوم تیر ۱۳۹۰
دانلود نرم افزار پروتیوس 7.8 سرویس پک 2 نسخه کامل
Proteus Professional 7.8 SP2

این نرم افزار قوی ترین نرم افزار شبیه سازی الکترونیک می باشد که 90% کارایی بالای آن در شبیه سازی IC های قابل برنامه نویسی یا همان میکروکنترلر ها از جمله میکرو کنترلر های AVR , PIC می باشد . تمامی افرادی که کمی با الکترونیک آشنا باشند این نرم افزار را به خوبی می شناسند و نیازی به معرفی ندارد . نرم افزار Proteuse  دارای 2 بخش می باشد . بخش اول طراحی مدار ها و شبیه سازی آن و بخش دیگر طراحی پشت فیبر برای مدار ها .

با این نرم افزار می توانید مداری را طراحی و اجرای آنرا شبیه سازی کنید. در هنگام شبیه سازی می توانید عوامل تاثیر گذار محیط واقعی مثل دمای اتاق را هم اعمال کنید و یا دمای خازن را برای ولتاژهای مختلف مشاهده کنید. رسم نمودارها، وجود دستگاه هایی مثل اسلسکوپ و ... از امکانات ارزشمند این نرم افزارند.

وجود چندین مثال آماده (مثل شبیه سازی کامپیوتر Z80 یا طراحی گیم به صورت سخت افزاری و ... ) از ویژگی های جالب این نرم افزار هست.

محیط این برنامه ساده بوده و این باعث افزایش سرعت طراحی می شود. از دیگر امکانات نرم افزار این است که حتی بعد از طراحی می توانید حالت سه بعدی آن را هم مشاهده کنید.

در این نرم افزار براحتی و در عین سادگی میتوانید تمام قطعات الکترونیکی را پیدا کنید و مدارات خود را با ان ببندید هم چنین اگر برنامه نویس هستید می توانید برنامه های خود را که برای کار با میکرو کنترلر ها نوشته اید را در آن اجرا کنید و از کم و کیف و مشکلات برنامه خود آشنا شوید.

نرم افزار Proteuse در نسخه جدید المانهای زیادی اضافه کرده ، همچنین سرعت اجرای برنامه های در این نسخه افزایش بسیار زیادی پیدا کرده است . این برنامه به خاطر شبیه سازی فوق العاده قوی و دارا بودن تمامی IC های قابل برنامه ریزی معروف شده است . اگر تا حالا این برنامه را امتحان نکرده اید حتما دانلود کنید و با این برنامه قدرتمند آشنا شوید . همچنین در این نسخه خاصیتی اضافه شده که در صورت نصب بودن آخرین نسخه درایور کارت گرافیک شما برنامه نمایش المانها را بصورت بسیار زیبا و شیشه ای به شما نمایش می دهد. اکثر باگ ها و اشکلات برنامه برای نصب در ویندوز 7 و ویستا نیز رفع شده است .


چه کسانی از نرم افزار Protuse استفاده می کنند :

 • از Proteus تمامی کسانی که می خواهند مداری را طراحی کنند استفاده می کنند .
 • از Proteus اساتید الکترونیک برای آموزش به هنرجویان خود استفاده می کنند .
 • از Proteus مهندسان برای تست مدار های خود استفاده میکنند .
 • از Proteus برای شبیه سازی مداراتی که آی سی های قابل برنامه ریزی( مثل 8051) در آنها وجود دارد ، استفاده می کنند .
 • از Proteus برای بدست آوردن پشت فیبر مدار چاپی استفاده می کنند .
 • از Proteus برای طراحی کیت های چند لایه استفاده می کنند .
 • از Proteus برای صدها کار دیگر که دانشجویان رشته های برق و الکترونیک از آن استفاده می کنند .
 • و ...

نکته :

لطفا اگر قبلا نسخه دیگری نصب کرده اید ابتدا پاک کنید سپس نسخه جدید را نصب کنید .

طریق نصب و  فعال سازی در پوشه help وجود دارد .---------------------------------------------------
حجم فایل: 90MB
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
 دانلود فایل 
---------------------------------------------------

* پسورد این فایل  www.techno-electro.com  میباشد.ارسال توسط مهدی جعفرزاده
کتاب میکروکنترلرهای AVR

تالیف مهندس علی کاهه 

این کتاب، کتابی شناخته شده در زمینه معرفی و آموزش برنامه نویسی میکروکنترلرهای AVR می باشد .قابل نصب بر روی اکثر گوشی های تحت جاوا و سیمبین

دانلودارسال توسط مهدی جعفرزاده
 
تاريخ : یکشنبه بیست و دوم خرداد ۱۳۹۰

طراحی یک مدار ساده  RLC

ابتدا به بخشBasic رفته همون دکمه ای که شکل مقاومت روش کشیده شده روی مقاومت کلیک کرده وبه به صفحه اصلی برنامه می کشیم خازن و سلف را هم که جفت آن قرار دارد نیز به همین ترتیب به صفحه اصلی برنامه می کشیم حال نیاز به یک منبع ولتاژ داریم برای این کار از یک فانکشن استفاده می کنیم واز اسکوپ هم برای دیدن شکل موج دو سر خازن استفاده می کنیم . یک قسمت مدار رانیز باید زمین قرار دهیم با کلیک کردن روی عناصر می توان مقدار هر کدام را تغییر داد.

حال سه عنصر را به هم وصل کرده و دو سر مدار را به فانکشن می زنیم بعد یکی از دو کانال اسکوپ را به یک سر خازن وصل کره و سر دیگر را زمین قرار می دهیم ودر آخر با زدن دکمه 1 مدار را روشن می کنیم . 

استفاده از Fanction Generator 

دکمه فانکشین کنار دکمه اسکوپ قرار دارد (سمت چپ) با کلیک کردن و کشیدن آن در صفحه فانکشن نمایان مشود با کلیک کردن روی آن می توان قسمتهای آن را تنظیم کرد و ولتاژ که می خواهیم به مدار بدهیم با آن می توان سه شکل موج سینوسی - مربعی -مثلثی ایجاد کرد در قسمت پائین نیز می توان فر کانس - دامنه و... را تنظیم کرد.

 استفاده از Multimeter

استفاده از مولتی متر که در کنار فانکشن قرار دارد بسار ساده است . برای تنظیم کردن آن نیز روی دکمه settingکلیک کنید  

استفاده از اسکوپ  Oscilloscope

ابتدا به قسمت instruments(وسایل-آخرین دکمه ردیف 2 از سمت راست)رفته وبر دکمه سوم(ازچپ) کلیک کنید و آنرا به صفحه اصلی بکشید اسکوپ دو کانال دارد دو دایره پائین اگر هر دو کانال استفاده شوند باید یکی از کانالهای بالا را به زمین وصل کرد.

اگر روی اسکوپ کلیک کنید اسکوپ به نمایش در می آید برای بزرگتر شدن آن روی دکمه expand کلیک کنید.

نکته: اگر مدار را روشن کردید واسکوپ با سرعت شکل موجها را رد میکرد می توان با کلیک بر روی دکمه pause در زیر دکمه 0و1 آن را نگه دارید.

نکات مهم

1)همواره باید یک قسمت مدار را زمین کرد وسمبل زمین درsources قرار دارد.

2)برا ی zoom کردن می توان از قسمتی که در بالای نرم افزا قرار دارد استفاده کرد.

3)اگر مسیر های زیر را طی کنید می توانید مدارهای نمونه نرم افزار را نگاه کنید.

file>open> circuits

file>open>complex

از قسمت سمت چپ یکی را انتخاب کنید.

4)برای روشن کردن مدار از کلید 0و1 بالای صفحه استفاده کنید.

طرز اتصال عناصر(سیم بندی)

 ابتدا قسمتی از عنصری که می خواهید به عنصر دیگرمتصل کنید(ابتا-انتها) کلیک کنیدوبدون رها کردن دکمه موس آن راکشیده و به قسمت از عنصر دیگر وصل کنید0

طرز تغییر رنگ سیم

روی سیمی که بین دو عنصر قرار دارد کلیک کرده و در صفحه ای که باز می شود می توا ن مشخصات سیم را تغیر داد.

تغییر مشخصات یک عنصر

ابتدا روی آن کلیک کرده کادری باز می شود و با رفتن در برگه های آن قسمت های مختلف آن را تنظیم می کنیم

 • label برچسب.
 • value ارزش-رتبه.
 • fault عیب-خطا.
 • display نمایش- نشان دادن -طرز نمایش.
 • models می توان مدلش را انتخاب کرد.

 چیدن عناصر

اگر روی هر قسمت از منوهای عناصر کلیک کنیدانواع عناصر هر قسمت باز می شوند مثلا اگر روی منوی diodesکلیک کنید انواع دیودها به نمایش در می آیند ( معمولی-زنر -نورانی و....) برای گذاشتن هر عنصردر مدار موس را روی عنصر برده کلیک می کنید و بدون رها کردن دکمه موس آن را به داخل صفحه مدار می کشید.

اگر خواستید عنصر را به صورت عمودی یا افقی قرار دهید موس را روی آن برده و با و با کلیک آن را به رنگ قر مز در می آورید. سپس با فشاردکمه ها rotate و... که با که با دو علامت مثلث به رنگ قرمز وسفید در بالا صفحه است جهت آن را عوض می کنید.

 مراحل نصب

 • 1)روی دکمه setup کلیک کنید.
 • 2)در برگه welcome روی دکمه next کلیک کنید.
 • 3)در برگه in stallation directory محل نصب را انتخاب کنید وروی دکمه next کلیک کنید.
 • 4)در برگه select shortcut folder روی دکمه next کلیک کنید.
 • 5)در برگه ready to install روی دکمه finish کلیک کنید.
 • 6)در برگه finished روی دکمه finish کلیک کنید.
 • حال برنامه در کامپیوتر شما نصب شده برای اجرای برنامه مراحل زیر را دنبال کنید
 • start>programs>electronics work bench>electronics work bench
 • برنامه اجرا می شود.
 • در ابتدای برنامه اخطاری می آید به این صورت که بر روی ok کلیک کنید.ارسال توسط مهدی جعفرزاده
 
تاريخ : یکشنبه بیست و دوم خرداد ۱۳۹۰

آشنايي با مدارهاي فرمان

بهره برداری مطمئن و بی وقفه از تاسیسات الکتریکی و مراکز تولید نیرو و تامین انرژی الکتریکی مورد نیاز تجهیزات برقی کارخانه جات صنعتی و مراکز اقتصادی تا حدود زیادی به خصوصیات و ویژگی ها و طرز عمل کلیدها و وسایل کنترل مدارها بستگی دارد.
در مدارهای الکتریکی وسایل مختلفی به کار میرود که از مهمترین انها کنتاکتور یا کلید مغناطیسی است .استفاده از این کنتاکتور در مدارهای کنترل تنوع طراحی های مختلف را به وجود می آورد.
برای طراحی مدارهای کنترل و کار با آنها باید وسایل تشکیل دهنده آن را به طور کامل شناخت و به اصول ساختمان و مورد استفاده این وسایل آشنا شد.
وسایلی که در مدارهای فرمان به کار میروند به این قرار است:
1_کنتاکتور(کلید مغناطیسی)2_شستی استاپ استارت3_رله الکتریکی4_رله مغناطیسی5_لامپ های سیگنال 6-فیوزها 7_لیمیت سویچ8_کلیدهای تابع فشار 9_کلیدهای شناور10_چشم های الکتریکی(سنسورها)11_تایمر و انواع آن12_ترموستات13_کلیدهای تابع دور


در مورد کنتاکتور میتوان گفت که یک کلید مغناطیس است که وقتی ولتاژ مورد نظر به آن اعمال میشود یک سری کنتاکت(یا کلید)باز را بسته و یک سری کنتاکت بسته را باز میکند.که با استفاده از این خاصیت مدارهای مختلفی میتوان مدارهای زیادی رو طراحی کرد.
ساختمان کنتاکتور:
این کلید از دو هسته به شکل E یا U که یکی ثابت و دیگری متحرک است و در میان هسته ثابت یک بوبین یا سیم پیچ قرار دارد،تشکیل شده است. وقتی بوبین به برق وصل میشود با استفاده از خاصیت مغناطیسی ،نیروی کششی فنر را خنثی میکند و هسته فوقانی را به هسته تحتانی متصل کرده باعث میشود که تعدادی کنتاکت عایق شده از یکدیگر به ترمینال های ورودی و خروجی  کلید متصل میشود و یا باعث باز شدن کنتاکت های بسته کنتاکتور بسته کنتاکتور گردد.
در صورتی که مدار تغذیه بوبین  کنتاکتور قطع شود ،در اثر نیروی فنری که داخل کلید قرار دارد هسته متحرک دباره به حالت اول باز میگردد.
مزایای استفاده از کنتاکتورکنتاکتورها نسبت به کلیدهای دستی صنعتی مزایایی به شرح زیر دارند:
1_مصرف کننده می تواند از راه دور کنترل می شود.
2_مصرف کننده میتواند از چند محل کنترل شود.
3_امکان طراحی مدار فرمان اتوماتیک برای مراحل مختلف کار مصرف کننده وجود دارد.
4_سرعت قطع و وصل کلید زیاد و استهلاک آن کم است.
5_از نظر حفاظتی مطمئن ترند و حفاظت مطمئن تر و کامل تری دارند.
6_عمر موثرشان بیشتر است.
7_هنگام قطع برق،مدار مصرف کننده نیز قطع می شود و به استارت مجدد پیدا میکند؛در نتیجه از خطرات وصل ناگهانی دستگاه جلو گیری می کند.
کنتاکتور برای جریان های AC وDC ساخته میشود.تفاوت این دو کنتاکتور در این است که در کنتاکتور های AC از یک حلقه اتصال کوتاه برای جلوگیری از لرزش حاصل از فرکانس برق استفاده می شود. نیروی کششی یک مغناطیس الکتریکی جریان متناوب،متناسب با مجذور جریان عبوری از آن و در نتیجه متناسب با مجذور اندکسیون مغناطیسی است.چون مقدار جریان لحظه ای با توجه به رابطه i=ImaxSIN wt تعقیر میکند،نیروی کششی مغناطیسی نیز برابر با
F=Fmax sin wt  (سینوس توان 2 دارد که نمیشد تایپ کنی)
خواهد شد و تعداد دفعاتی که این نیرو ماکزیمم و صفر می شود، به اندازه دو برابر فرکانس شبکه خواهد گردید.در نتیجه ،در لحظاتی که مقدار نیروی کششی بیشتر از نیروی مقاوم فنر های کنتاکتور باشد ،هسته کنتاکتور جذب می شود و در لحظاتی که مقدار نیروی کششی کمتر از مقدار نیروی فنر ها شود،هسته متحرک هسته نیز آزاد شده و به محل اول خود باز می گردد.بدین ترتیب در هسته متحرک لرزش و صدا ایجاد خواهد شد این نوسانات را می توان به وسیله یک حلقه بسته در سطح قطب ها جا سازی شده و حدود نصف تا 3/2 سطح هر قطب را پوشانده است از بین برد و لرزش آن را برطرف کرد. عمل این حلقه آن است که مانند سیم پیچ ثانویه ترانسفورماتوری که در حالت اتصال کوتاه قرار گرفته است،از آن جریان القایی عبور میکند و باعث ایجاد فوران مغناطیسی فرعی در مدار هسته می شود. این فوران فرعی با فوران اطلی اختلاف فاز دارد و در زمانی که نیروی کششی  حاطل از فوران اطلی صفر باشد ،نیروی کششی حاصل از فوران اطلی ماکزیمم خواهد بود و در حالتی که نیروی حاصل از فوران ماکزییم باشد ،این نیرو صفر خواهد بود و چون جمع این دو نیرو به هسته متحرک اثر میکند،نیروی کششی در هر لحظه از نیروی مقاومت فنر بیشتر خواهد بود.
ولتاژ تغذیه بوبین متفاوت است و از 24 تا 380ولت ساخته می شود. در اکثر کشورهای صنعتی برای حفاظت بیشتر ،تغذیه بوبین کنتاکتور را زیر ولتاژ حفاظت شده (65ولت)انتخاب میکنند. و یا برای تغذیه مدار فرمان ،ترانسفورماتور مجزا کننده به کار می برند.
شناخت مشخصات کنتاکتور
نوع کنتاکتور
با توجه به نوع مصرف کننده و شرایط کار ،کنتاکتورها دارای قدرت و جریان عبوری مشخصی برای ولتاژهای مختلف هستنند. بنابراین باید به جدول و مشخصات کنتاکتور توجه کافی مبذول کرد و انخاب کنتاکتو.را منطبق بر مشخصات مورد نیاز قرار داد.
برای اتصال مصرف کننده به شبکه باید از کلید یا کنتاکتوری با مشخصات مناسب استفاده کرد که کنتاکت های آن تحمل جریان راه اندازی و جریان دائمی را داشته باشد و همچنین در صورت اتصال کوتاه،جریان لحظه ای زیادی که از مدار عبور می کند. و یا جرقه ای که هنگام اتصال مدار ایجاد می شود ،صدمه ای به کلید نزند.
بدین منظور و برای این که بتوانیم پس از طراحی مدار ،کنتاکتور مناسب را برای اتصال مصرف کننده به شبکه انتخاب کنیم،باید با مقادیر نامی مربوط به کنتاکتور آشنا شویم.
برای انتخاب کنتاکتور در قدرت های مختلف می توان از جدول هایی استفاده کرد.

شستی استاپ استارت و سلکتور سوئیچ های فرمان
شستی ها از جمله وسایل فرمان هستنند که تحریک آنها به وسیله دست انجام میگیرد و در انواع مختلف و برای کاربردهای متفاوت طراحی می شوند.
شستی که پس از تحریک،دو کنتاکت وصل را قطع میکنند استاپ(قطع) و شستی هایی که پس از تحریک دو کنتاکت،قطع را وصل می کنند شستی استارت (وصل) نامیده می شوند. شستی های که هر دو عمل را در یک زمان انجام می دهند،به شستی استارت استاپ یا دوبل معروف هستنند یعنی با فشار کلید دو کنتاکت باز بسته و دو کنتاکت بسته باز می شود.
تصویر چند کلید استاپ استارت و در یکی از عکس ها یک کاربرد اونو به نمایش گذاشته شده در ضمن در عکسی که سه کلید دارد کلید وسطی دوبل می باشد.
رله اضافه بار(حرارتی یا بیمتال)
دستگاه های الکتریکی را باید در مقابل خطرات و خطاهای احتمالی حفاظت کرد.یکی از راه های حفاظت موتورهای الکتریکی ،استفاده از رله حرارتی و رله مغناطیسی است رله حرارتی موتور را در مقابل اضافه بار حفاظت میکند.
رله اضافه باری جهت کنترل جریان موتورهای الکتریکی بکار میرود و یک نوع رله حفاظتی است.
این رله از دو فلز مختلف الجنس که ضرایب انبساط طولی مختلفی دارند تشکیل شده است. به اطراف این دو فلز به هم چسبیده ،یک رشته سیم حامل جریان الکتریکی پیچیده شده را طوری تنظیم کرد که در اثر افزایش کم جریان ،دستگاه مربوطه بدون دلیل و به سرعت قطع نشود با استفاده از این منحنی ها همچنین می توان آنرا طوری تنظیم کرد که زمان قطع زیاد شده  و عبور جریان اضافی موجب صدومه به دستگاه نشود.
شرایط کار این رله ها از(20-)درجه تا (60+)درجه سانتی گراد متغیر است .
رله مغناطیسی
رله مغناطیسی نیز برای کنترل جریان به کار می رود . اصول کار این رله بر اساس پدیده مغناطیس پایه گذاری شده است .
از این رله برای قطع جریان های اتصال کوتاه استفاده می شود.می دانیم که یک اتصال کوتاه باید سریع قطع شود بنابر این در چنین موقعیتی نمی توان از رله اضافه باری(حرارتی)استفاده نمودچون گرم شدن بیمتال رله به یک زمان نسبتا طولانی نیاز دارد.
این رله از یک هسته مغناطیسی که اطراف آن چند دور سیم پیچیده شده تشکیل گردیده است.عبور جریان اتصال کوتاه باعث مغناطیس شدن و جذب اهرم قطع می شود.این رله را به طور مجرا به ندرت مورد استفاده قرار می دهند و در کلیدهای اتوماتیک از آنها بهمراه رله های حرارتی بهره می گیرند.

لامپ های سیگنال
لامپ های علامت دهنده یا لامپ های سیگنال در کلیه دستگاه های صنعتی و تابلو های توزیع و تابلو فرمان به کار میروند. نوع استفاده از این لامپ متفاوت است .این لامپ به عنوان لامپ خبر استفاده می شود و میتوان روشن بودن،خاموش بودن و یا عیب دستگاه و...را نشان دهد.
چراغ های مورد استفاده در مدار فرمان ،یک چراغ کم قدرت (2/1تا5وات)است که با ولتاژهای مختلف از 24تا 220ولت کار میکند.این چراغ ها معمولا در سه رنگ استاندارد قرمز،سبزو نارنجی ساخته می شوند.
برای مثال در کارخانه ای که تعداد زیادی موتور در آن واحد مشغول به کار بوده  و فواصل آنها تا تابلوی کنترل نسبتا زیاد باشد،از چراغ قرمزی که توسط کنتاکت بازی از کنتاکتور اصلی موتور روشن می شود استفاده می کنند.با استفاده از کنتاکتهای باز کنتاکتور می توان چراغ سبزی را که نمایشگر حالت خاموشی مدار است روشن نمود.در نقشه ها برای نمایش چراغ سیگنال از حرف h استفاده می شود.
تصویر چند لامپ سگنال از جلو و ساختمان آن
فیوزها
در کلیه تاسیسات الکتریکی برای جلوگیری از صدمه دیدن و معیوب شدن وسایل و نیز برای قطع کردن دستگاه های معیوب از شبکه که بر اثر عئامل مختلف از قبیل نقصان عایق بندی،ضعف استقامت الکتریکی یا مکانیکی و ازدیاد بیش از حد جریان مجاز(اتصال کوتاه)وسایل حفاظتی مختلف به کار می رود.این وسایل باید طوری انتخاب شوند که در اثر اضافه بار یا اتصال کوتاه در کوتاهترین زمان ممکن و قبل از اینکه صدمه ای به سیم ها و شبکه الکتریکی شبکه برسد،مدار قسمت معیوب را قطع کنند.یکی از این وسایل حفاظتی فیوز است فیوزها از نظر زمان قطع بر حسب منحنی ذوب سیم حرارتی داخل انها به دو نوع کند کار و تند کار تقسیم میشوند.
فیوز های تند کار زمان قطع کمتری نسبت به فیوزهای کند کار دارندو به همین دلیل در مصارف روشنایی استفاده می شوند.فیوز های کند کار دارای زمان قطع طولانی تری هستنند و در نتیجه برای راه اندازی موتورهای الکتریکی به کار میروند.تحمل جریان راه اندازی موتور در حدود 3تا 7 برابر جریان نامی است که بر روی کلیه فیوزها جریان نامی انها نوشته شده میشود.این جریان کمتر از جریان ماکزیمیم تحمل فیوز است.
فیوز در انواع فشنگی ،اتوماتیک(آلفا)،مینیاتوری،بکٌس،کاردی (تیغه ای)،شیشه ای یا کارتریج و فیوز های فشار قوی ساخته می شوند.
معمولا فیوزهای که در مدار قدرت به کار میروند،مدار کنتاکتور را در مقابل اتصال کوتاه محافظت میکند؛یعنی در واقع حفاظت سیم های رابط مدار را نیز بر عهده دارد.بنابراین در مدارهایی که مثلا فیوز 25 آمپری به کار می رود،ممکن است در مدار فرمان آنها از سیم یک یا یکو نیم استفاده شود.پس لازم است مدار فرمان با فیوز جداگانه ای حفاظت شود.
فیوزهای اتوماتیک یا آلفا نوعی فیوز خودکار است که عبور جریان بیش از حد مجاز از آن باعث قطع مدار می شود؛اما دوباره می توان شستی آن را به داخل فشار داد تا ارتباط برقرار شود.بعضی از فیوزهای خودکار دو عمل جریان زیاد و بار زیاد در مدار کنترل می کنند؛اما پس از قطع شدن ،باید پس از مدت کمی دباره شستی مربوطه را فشار داد تا مدار وصل شود.
در فیوز های اتوماتیک دو عنصر مغناطیسی و حرارتی وجود دارد که قسمت مغناطیسی آن اتصال کوتاه یا جریان زیاد و قسمت حرارتی آن (بیمتال) بار زیاد (افزایش جریان تدریجی) را قطع می کند.
کلید مینیاتوری نوعی فیوز اوتوماتیک است که از نظر ساختمان داخلی با فیوز آلفا شباهت دارد و از سه قسمت رله مغناطیسی (رله جریان زیاد زمان سریع)،رله حرارتی یا رله بیمتال (رله جریان زیاد تاخیری)و کلید تشکیل شده است.این مجموعه را نیز کلید موتور مینامند.این کلیدها در دو نوع L و G ساخته شده است.نوع Lدر مصارف روشنایی به کار می رود و تند کار است(LIGHT) و نوع G در راه اندازی وسایل موتوری مورد استفاده قرار می گیرد و کند کار است. این کلید ها در انواع تک فاز دو فاز و سه فاز ساخته می شوند.
کلید های محدود کننده

کلید محدود کننده(LIMIT SWITCH) که گاهی میکرو سویچ نیز نامیده می شوند،کلیدی است که برای قطع و وصل یک حرکت خطی یا دورانی و یا تعویض جهت دوران یک متحرک به کار می رود.
این کلید اهرمی دارد که وقتی دسته متحرک به آن برخورد می کند کنتاکتی را قطع می نماید. کنتاکت مذبور خود عامل فرمانی است برای ماشینی که هدف کنترل آنست.چنانچه از اسم این کلید بر می اید کلید یاد شده برای محدود کردن حرکت متحرک ها به کار می رود.مثلا در یک چرثقیل سقفی که در چند جهت حرکت می کند وقتی متحرک به انتهای هر قسمت از مسیر خود میرسد،یک کلید محدود کننده مدار رفت را از کار انداخته و مدار برگشت را مهیا میسازد.
مطلب مهمی که باید در کاربرد این کلید ها در نظر گرفت وضعیت کنتاکت ها در موقع وارد آمدن نیرو به اهرم آنها است.کارخانه های سازنده این وضعیت را بر حسب تعغیر طولی یا زاویه ای اهرمشخص می نمایند.
انواع لیمیت سویچ ساده
1-کلید محدود کننده فشار انتهایی
2-کلید محدود کننده ای قرقرهای
3-کلی محدود کننده قرقره اییک طرفه از چپ
4-کلید محدود کننده قرقرهای یک طرفه از راست
5-کلید محدود کننده قرقر ه ای دو طرفه
6-کلید محدود کننده آنتنی دو طرفه

کلید تابع فشار(کلید های گازی)
این کلید ها برای کنترل سطح گاز داخل مخازن و کمپرسورها،تنظیم فشار آب داخل لوله ها و روشن و خاموش کردن اتوماتیک این دستگاه ها مورد استفاده قرار م گیرد.عامل فرمان این کلید ،فشار گاز یا مایع داخل مخزن است.
عامل قطع و وصل این کلید گاز می باشد اصول کار آن بدین صورت است که که فشار گاز موثر بر هر صفحه نیرویی معادل F=P.A ایجاد می نماید(P فشار و A سطح مقطع صفحه است).در رله ها F باعث جابه جایی صفحه می شود.این جابه جایی از طریق یک اهرم منتقل شده و کنتاکتی را قطع و وصل می نماید.نیروی برگردان را فنر زیر صفحه ایجاد می کند.پس با انتخاب فنر های مختلف می توان فشار های کم یا زیاد را بر روی صفحه اثر داده و قطع و وصل کنتاکت را بطور دلخواه تنظیم نمود.

کلید های شناور


کلید های شناور برای کنترل سطح آب یا مایهات داخل منبع ها،استخر ها و مخازن مورد استفاده قرار می گیرد.ساختمان این کلید از وزنه تعادل ،یک قسمت شناور و یک میکرو سویچ تشکیل شده است.هنگامی که قسمت شناور را تنظیم می کنند با تغیر سطح مایع داخل مخزن شناور تغیر مکان داده به میکرو سویچ داخل کلید فرمان می دهد و باعث قطع و وصل مدار می شود.

چشم های الکتریکی(سنسورها)

این کلید نوعی کلید فرمان دهنده است که بدون برخورد فیزیکی با دست یا هر وسیله دیگری توسط سیستم چشم الکتریکی از فاصله حداقل یک میلی متر و حداکثر8متر واکنش نشان میدهد و فرمان صادر می کند همچنین به وسیله رله ای که در داخل آن به کار رفته ،کنتاکت های را باز می کند یا می بندد و در نتیجه به دستگا ه های مورد نظر فرمان میدهد.از این کلید در دستگاه های صنعتی و خطوط تولید استفاده فراوان می شود.

رله زمانی (تایمر)و انواع آن
یکی از وسایل فرمان دهنده مدار های کنترل اتوماتیک ،تایمر ها یا رله های زمانی هستنند که وظیفه کنترل مدار را برای مدت زمان معینی بر عهده دارند.
اصول کار رله ها همانند کنتاکتور ها است با این تفاوت که در رله ها:
1-تمام کنتاکت ها از لحاظ فرم ظاهری شبیه هم هستنند و در مدار های فرمان شرکت می کنند .
2-کنتاکت ها بنا به مقتضیات کار ممکن است به طور لحظه ای یا با تاخیر زمانی قطع و وصل شوند . در این صورت نام رله ،رله لحظه ای یا رله با تاخیر زمانی خواهد بود.
3-رله ها همچنین ممکن است دارای کنتاکت های لحظه ای یا با تاخیر زمانی باشند.البته منظور از تاخیر زمانی  فاصله زمانی است که بین عمل کنتاکت (اعم از باز شدن یا بسته شدن) از لحظه اتصال سیم پیچ رله به ولتاژ به وجود می آید.
تا کنون در صنعت برق رله های زیادی ساخته شده اند که مشخصات مختلفی داشته  و هر یک برای کار بخصوصی مورد استفاده قرار می گیرند.برای مثال در انتقال انرژی و حفاظت خطوط ،از یک رله خاص استفاده می کنند.یک جور رله دیگر که مشخصات بخصوص دیگری دارد در صنعت نساجی و رله دیگر در جای دیگر....
من چند رله را برای دوستان معرفی می کنم که از مشهورترین و پر کاربد ترین رله ها هستنند البته اگر دوستان می توانند رله های دیگری را معرفی کنند خیلی خوب میشه
1-رله زمانی موتوری یا الکترو مکانیکی
این رله بر اساس ساعتی کار میکند که محرک چرخ دنده های آن موتور آسنکرو سنکرو و بیشتر موتور با قطب چاکدار است می باشد.اصول کار آن به این صورت است که دور موتور توسط یک سیستم چرخ دنده کاهش می یابد بطوری که در نهایت ،آخرین چرخ دنده کنتاکت را خیلی به آرامی با یا بسته می کند. زمان شروع رله از لحظه راه اندازی موتور محسوب می شود.
توسط این رله می توان زمان هایی از حدود ثانیه تا حدود ساعت ،و حتی روز و هفته تنظیم نمود.
محل دیسک در لحظه شروع به کار ،قابل تنظیم است و پس از تنظیم زمان آن (توسط زایده خارجی) و تغذیه تایمر ،موتور با دور ثابت به حرکت در می آید  و با گردش موتور ،زمان تایمر شروع می شود. پس از گردش ،به علت برخورد با زایده دیسک ،متوقف می شود  و به میکرو سویچ داخلی فرمان می دهد و کنتاکت های تایمر عمل می کنند و به طور اتوماتیک قطع می شوند و موتور یا هر وسیلهء دیگر از کار می افتد.البته رله های جدیدی است که هنگام عمل کنتاکت بازی را بسته و کنتاکت بسته ای را باز می کند و می توان موتوری را خاموش یا روشن کرد یا نیرو را از مو توری به موتور دیگر انتقال داد .
2-رله زمانی الکترونیکی
از تایمر های الکترونیکی برای تنظیم زمان های کمتر از ثانیه تا چندین ثانیه استفاده می شود. در ساختمان این تایمر ها ،از مدار ها و اجزای الکترونیکی استفاده می شود.
در در نوعی از این تایمر ها با شارژ و دشارژ شدن یک خازن بوبین یک رله کوچک تحریک می شود. اصول ساختمان رله الکترونیکی بر مبنای مدار RC (خازن و مقاومت)و بر حسب تاخیر زمانی استوار است .تنظیم این نوع تایمر ها بستگی به مقاومت سر راه  خازن دارد.
در ساده ترین نوع تایمر الکترونیکی در تایمر نوع خازنی ،رله هنگامی وصل می شود که خازن شارژ بشود و ولتاژ دوسر آن برابر ولتاژ وصل رله گردد.پس از وصل رله ،با ذخیره شدن در خازن روی مقاومتی که توسط کنتاکت باز رله به دو سر خازن وصل می شود تخلیه می گردد.در این نوع با تعغیر ظرفیت خازن می توان زمان تایمر را تنظیم کرد.
3-رله زمانی نیو ماتیکی
در این رله ا خاصیت ذخیره سازی و فشردگی هوا استفاده می شود .به این ترتیب که رله هنگام رها شدن،خیلی راحت رها می شود.
وقتی که بوبین تحریک قسمت متحرک را جذب می کند ،اهرم،قطعه ای را که به شکل دم آهنگری است فشار خواهد داد .هوای دم از طیق سوپاپ یک طرفه خارج می شود. وقتی که بوبین از تحریک خارج می شود ،فنر دم را منبسط می کند .دم از طریق سوپاپ تنظیم ،از هوا پر می شود.سرعت انبساط دم در رابطه با پیچ تنظیم تفاوت می کند وقتی که دم به حالت عادی برگشت ،کنتاکت ها عمل می کنند.بنابراین به وسیله تنظیم کردن پیچ تنظیم ،عمل کردن کنتاکت ها را می توان تعقیر داد.کار این زمان سنج شبیه تایمر موتوری است ؛با این تفاوت که زمان سنج موتوری پس از تنظیم و وصل بوبین آن به ولتاژ شروع به کار می کند،ولی زمان سنج نیو ماتیکی پس از قطع بوبین آن از ولتاژ شروع به کار می کند.
4-رله زمانی بی متال یا حرارتی (تایمر حرارتی)
این نوع تایمر با استفاده از خاصیت بی متال کار می کند و در انواع رله ذوب شونده ،رله حرارتی بی متال  و رله حرارتی منعکس کننده میله ای ساخته می شوند.زمانی که  جریان از بی متال عبور می کند گرم میشود و پس از مدتی در اثر تعقیر شکل عمل کرد مدار را قطع یا وصل میکند.دقت این نوع تایمر زیاد نیست  و آب و هوای محیط بر روی آن اثر می گذارد به طور کلی می توان رله های زمانی را به دو دسته تقسیم کرد:
الف-رله های تاخیر در وصل(ON-DELAY) :به رله ای گفته می شود که باید به رله انرژی داده شود  و سپس رله عمل کرده کنتاکتی را باز یا بسته کند؛مثل رله زمانی موتوری.
ب-رله تاخیر در قطع(OFF-DELAY) :به رله ای گفته می شود که بعد از قطع شدن انرژی عمل کرده کنتاکتی را باز یا بسته کند؛مثل رله نیو ماتیکی.
5-رله زمانی هیدرو لیکی
در این رله ها از سیستم هیدرو لیکی جهت تاخیر در مدار استفاده می شود. طرز کار آن طوری است که وقتی جریان برق به رله وصل می شود ،مقداری روغن در داخل آن جابهجا می شود.
برای بازگشت روغن به مکان اولیه زمانی لازم است که این زمان را به عنوان زمان تایمر در نظر میگیرند.این رله ها را در مدارهای مختلف به کار می برند.اگر کسی از دوستان توضیح بیشتری در ارتباط با این رله دارد لطفا ارائه بده تا مطالب کامل تر شود.

ترموستات
ترموستات نوعی رله حرارتی است که در مقابل حرارت محیط حساس بوده و عمل میکند.این وسیله در دستگاه های مختلف صنعتی کاربرد فراوان دارد  و وظیفه تعادل حرارتی دستگاه را بر عهده دارد.در صورتی که درجه حرارت از حد تنظیمی فراتر رود ،کلید عمل کرده یک کنتاکت باز را می بندد و یا کنتاکت بسته ای را باز می کند.از ترموستات بیشتر در وسایل حرارتی و برودتی مانند شوفاژ،یخچال،و چیلر استفاده می شود.

کلیدهای تابع دور(گریز از مرکز)

کلید های تابع دور در بعضی الکترو موتورهای یک فاز جهت خارج کردن سیم پیچ کمکی از مدار و در موارد دیگر مانند ترمز جریان مخالف به کار می رود.ساختمان آنها از یک محور و دو وزنه تشکیل شده که به وسیله یک طوق و یک فنر حول محور حرکت می کند و با زیاد و کم شدن سرعت موتور یا وسیله چرخنده ،وزنه های دو طرف به محور نزدیک یا دور می شود ؛به این ترتیب طوق روی محور حرکت می کند و باعث قطع و وصل کلید می شود.ارسال توسط مهدی جعفرزاده
مبانی سیستم های رادیوئی فرستنده - گیرنده (انگلیسی)

DOWNLOADارسال توسط مهدی جعفرزاده
مبانی سیستم های رادیوئی فرستنده - گیرنده (انگلیسی)

DOWNLOADارسال توسط مهدی جعفرزاده
 
تاريخ : یکشنبه بیست و دوم خرداد ۱۳۹۰

سلف

سلف یک عنصر غیر فعال الکترونیکی است که می تواند انرژی الکتریکی را در مجاورت یک هادی و در داخل یک میدان مغناطیسی که به وسیله جریان الکتریکی موجود در هادی به وجود آمده، ذخیره کند. توانایی سلف برای ذخیره انرژی ضریب خود القایی گفته می شود و واحد آن نیز هانری می باشد.

یک سلف ایده آل دارای خود القایی است، اما مقاومت اهمی و خاصیت خازنی نداشته و انرژی را نیز تلف نمی کند. یک سلف واقعی را می توان معادل ترکیبی از مقداری خود القایی، مقداری مقاومت اهمی ناشی از مقاومت سیم و کمی نیز خاصیت خازنی در نظر گرفت. در یک فرکانس خاص که معمولاً خیلی بالاتر از فرکانس کار سلف قرار دارد، یک سلف واقعی رفتاری به مانند یک مدار رزونانس خواهد داشت. ( این حالت ناشی از خاصیت خازنی موجود در سلف می باشد ). سلف های دارای هسته مغناطیسی علاوه بر اتلاف انرژی در مقاومت اهمی سیم، ممکن است مقداری تلفات نیز در هسته خود داشته باشند که آن را تلفات هیسترزیس می نامند. همچنین در جریان های زیاد به دلیل غیر خطی بودن، ممکن است تقاوت های دیگری را نیز در مقایسه با رفتار یک سلف ایده ایده آل از خود نشان دهد.

نمونه هایی از سلف
نمونه هایی از سلف
 
 

بررسی فیزیکی

خود القایی ( با واحد هانری ) در اثر شکل گیری میدان مغناطیسی حول یک حامل هادی جریان به وجود می آید و همواره با تغییرات جریان در هادی مقابله می کند. جریان الکتریکی در هادی ، یک شار مغناطیسی متناسب با جریان می سازد. بروز یک تغییر در این جریان موجب تغییر در شار مغناطیسی می شود که طبق قانون فارادی یک نیروی محرکه الکتریکی ( EMF ) در جهت عکس تولید کرده و این نیرو در مخالفت با این تغییر به وجود آمده، عمل می کند. ضریب خود القایی مقیاسی است برای اندازه گیری مقدار EMF تولید شده در ازای یک واحد تغییر در جریان. برای مثال یک سلف با ضریب خود القایی یک هانری، به ازای تغییر جریان با نرخ 1 آمپر بر ثانیه، 1 ولت EMF تولید می کند. تعداد حلقه ها، اندازه هر حلقه و جنس سیم پیچیده شده، همگی در خود القایی سلف مؤثرند. مثلاً شار مغناطیسی پیوندی میان حلقه ها می تواند با پیچیدن هادی به دور ماده ای با ضریب نفوذ پذیری بالا مانند آهن افزایش پیدا کند. این کار می تواند فرکانس را تا 2000 برابر افزایش دهد.

مدل هیدرولیکی

جریان الکتریکی را می توان با استفاده از یک تشبیه هیدرولیکی مدل سازی کرد. یک سلف را می توان به صورت یک چرخ طیار که تحت تاثیر یک توربین سنگین آبی می چرخد، تصور نمود. در ابتدا که جریان آب برقرار می شود، توربین در حالت ایستا قرار داشته و تا زمانی که کاملاً شروع به چرخش نکرده است، در برابر جریان آب ( جریان الکتریکی ) سد ایجاد می کند و فشار زیادی ( ولتاژ ) را در جهت عکس به وجود می آورد. همچنین زمانی که توربین در حال چرخش است، اگر وقفه ای ناگهانی در جریان آب به وجود آید، توربین همچنان با اینرسی به چرخش خود ادامه می دهد و فشار زیادی را در جهت ادامه یافتن جریان اعمال می کند.


ساختمان سلف

یک سلف معمولاً از یک سیم پیچ ساخته شده از یک ماده هادی - معمولاً سیم مسی – که بر روی هسته ای از هوا یا ماده ای فرومغناطیسی پیچیده شده، ساخته می شود. مواد تشکیل دهنده هسته با ضریب نفوذپذیری بیشتر از هوا، میدان مغناطیسی را افزایش داده و آن را کاملاً در سلف محبوس می کنند و به این وسیله باعث افزایش خود القایی می شوند. به منظور جلوگیری از ایجاد جریان گردابی، سلف های فرکانس پایین مانند ترانسفورماتور ها با هسته هایی از فولاد ورقه ورقه شده ساخته می شوند. در فرکانس های بالاتر از صوت، فريت های نرم به طور گسترده ای به عنوان هسته مورد استفاده قرار می گیرند زیرا بر خلاف آلیاژ های معمولی آهن که در فرکانس های بالا انرژی زیادی را تلف می کنند، تلفات زیادی ندارند و این به دلیل منحنی هیسترزیس باریک آن ها می باشد و اینکه مقاومت اهمی این نوع هسته ها از برقراری جریان گردابی جلوگیری می کند. سلف ها در شکل های مختلفی موجود می باشند. بیشتر آن ها به شکل یک سیم عایق شده ( سیم لاکی ) که بر روی یک بوبین از جنس فریت پیچیده شده است و دو سر سیم ها در بیرون آن آزاد هستند، ساخته می شوند و حال آنکه در بعضی دیگر، سیم پیچ به طور کامل در فریت قرار می گیرد که این گونه سلف ها را حفاظت شده ( shielded ) می نامند. دسته ای از سلف ها دارای هسته متغیر می باشند که این امکان، قابلیت تغییر دادن ضریب خودالقایی سلف را فراهم می سازد. گاهی برای مانع شدن از عبور فرکانس های بسیار بالا، سلف ها را به صورت یک استوانه از جنس فریت ساخته و بر روی سیم ( طوری که سیم از میان آن عبور کند ) قرار می دهند.

انواع مختلفی از سلف
انواع مختلفی از سلف

مشخصه هاي سلف

خودالقايي

مهم ترين مشخصه سلف ، خود القايي آن مي باشد . خود القايي يك سلف مخالفت آن سلف را در مقابل تغيير جريان الكتريكي نشان مي دهد .

كيفيت

يك سلف با طول معيني از يك سيم هادي ساخته مي شود . بنابراين داراي مقاومت نيز مي باشد. بنابراين يك سلف واقعي از يك سلف ايده آل و يك مقاومت سري با آن تشكيل شده است . كيفيت يك سلف نسبت راكتانس سلف به مقدار مقاومت آندر فركانسي خاص مي باشد .

ماكزيمم فركانس كاري ( فركانس رزنانس )

با افزايش فركانس ، راكتانس سلف افزايش مي يابد. در عمل اين افزايش در امپدانس سلف تا فركانس مشخصي صورت مي گيرد و از اين فركانس به بالا اثر خازن هاي پراكنده در سلف ظاهر مي گيردد و امپدانس سلف كاهش مي يابد .

بررسی سلف در مدار های الکتریکی

یک سلف با تغییرات جریان مخالفت می کند. سلف ایده آل در برابر جریان ثابت نباید از خود مقاومت نشان دهد اما به هر حال تنها مقاومت سلف های ساخته شده از ابررسانا ها می تواند صفر باشد. در حالت کلی، رابطه میان ولتاژ متغیر با زمان V(t) در یک سلف با اندوکتانس L و با جریان متغیر با زمان i(t) به صورت یک معادله دیفرانسیل بیان می شود:

وقتی که یک جریان متناوب سینوسی ( AC ) از سلف می گذرد، یک ولتاژ سینوسی در آن القا می شود. دامنه ولتاژ متناسب است با حاصلضرب دامنه جریان (IP ) و فرکانس جریان ( f ).

در این حالت، فاز جریان، 90 درجه از ولتاژ عقب تر است. اگر یک سلف به وسیله یک مقاومت با مقدار R به یک منبع جریان DC متصل شود، و سپس منبع جریان اتصال کوتاه گردد، رابطه دیفرانسیلی زیر نشان می دهد که جریان گذرنده از سلف، به صورت یک منحنی نمایی نزولی دشارژ می شود:

آنالیز مدار در حوزه لاپلاس وقتی در تحلیل مدار از تبدیل لاپلاس استفاده می شود، تبدیل امپدانس یک سلف ایده آل بدون جریان اولیه در حوزه s به صورت زیر نشان داده می شود:

L مقدار امپدانس و S فرکانس مختلط می باشد. اگر سلف جریان اولیه داشته باشد، آن را می توان به صورت های زیر نشان داد: 1-اضافه کردن یک منبع ولتاژ سری شده با سلف با مقدار زیر

(به یاد داشته باشید که پلاریته منبع بر خلاف جهت جریان اولیه باشد)

2- با اضافه کردن یک منبع جریان موازی با سلف با مقدار زیر:

L مقدار امپدانس و I0 جریان اولیه سلف می باشد

شبکه های سلفی

سلف ها در یک آرایش موازی که همگی اختلاف پتانسیل ( ولتاژ ) یکسانی دارند. اندوکتانس معادل (Leq ):

جریان در سلف های سری شده یکسان است، اما ولتاژ هر کدام از آن ها می تواند متفاوت باشد. مجموع اختلاف پتانسیل ها برابر است با ولتاژ کل.

اندوکتانس معادل:

این روابط ساده، تا زمانی درست هستند که القای مغناطیسی متقابل بین سلف ها وجود نداشته باشد.

انرژی ذخیره شده:

انرژی ذخیره شده در سلف، برابر است با مقدار کار مورد نیاز برای برقراری جریان در سلف و ایجاد میدان مغناطیسی. و از رابطه زیر به دست می آید:

عملکرد در RF

در فرکانس های بالا، سلف های واقعی دارای اجزای پارازیتی می باشند و این باعث کاهش کارایی آن ها می شود. سیمی که سلف از آن ساخته شده است، دارای مقاومت اهمی بوده و این مقاومت، ضریب Q را کاهش می دهد. ظرفیت خازنی میان حلقه های سلف، باعث تغییر در عملکرد الکتریکی در نزدیکی فرکانس رزونانس سلف می شود. یک سلف را می توان در RF، با یک سلف ایده آل سری شده با یک مقاومت و یک خازن موازی شده با این دو المان نشان داد.

ضریب Q

یک سلف ایده آل، بدون در نظر گرفتن اندازه جریان موجود در سیم پیچی، فاقد تلفات می باشد. هر چند سلف های معمولی دارای مقاومت اهمی ناشی از فلز سیم پیچی هستند. از آنجایی که مقاومت سیم پیچی همانند یک مقاومت سری شده با سلف به نظر می رسد، معمولاً مقاومت سری نامیده می شود. مقاومت سری شده با سلف، جریان الکتریکی داخل سیم پیچ را به حرارت تبدیل می کند و به این ترتیب باعث افت کیفیت خودالقایی می شود. ضریب کیفیت ( یا Q ) یک سلف، نسبت رآکتانس سلفی به مقاومت اهمی در یک فرکانس معین بوده و معیاری برای سنجش بازدهی آن می باشد. هر قدر میزان ضریب کیفیت سلف بالاتر باشد، به رفتار یک سلف ایده آل و بدون تلفات نزدیکتر می شود. ضریب Q یک سلف، از طریق فرمول زیر به دست می آید که در آن R مقاومت الکتریکی داخلی و ωL رآکتانس سلفی و یا خازنی در فرکانس رزونانس می باشد.

با استفاده از یک هسته فرومغناطیسی، با همان میزان مس، خود القایی به شدت افزایش پیدا می کند. به هر حال هسته ها تلفاتی را که با افزایش فرکانس بیشتر می شوند، کاهش می دهند. نوع ماده هسته، برای بدست آوردن بهترین نتیجه در باند فرکانسی مورد نظر انتخاب می شود. در VHF یا فرکانس های بالاتر، از هسته هوا استفاده می شود. ممکن است در جریان های بالا، به دلیل کاهش چشم گیر خود القایی، سلف های پیچیده شده بر روی یک هسته فرومغناطیسی به اشباع روند. با استفاده از هسته هوا، می توان از این پدیده جلوگیری نمود. یک سلف با هسته هوا و با طراحی مناسب، می تواند دارای ضریب کیفیت برابر با چند صد باشد. یک سلف تقریباً ایده آل ( با Q میل کننده به سمت بی نهایت ) را می توان با غوطه ورکردن یک سیم پیچ ساخته شده از آلیاژ ابر رسانا در هلیوم مایع و یا نیتروژن مایع ساخت. این کار، سیم را فوق العاده خنک کرده و باعث از بین رفتن مقاومت اهمی سیم پیچ می شود. زیرا یک سلف ساخته شده از ابررسانا، واقعاً بدون تلفات بوده و می تواند مقدار زیادی انرژی الکتریکی را درون میدان مغناطیسی احاطه کننده، ذخیره کند.ارسال توسط مهدی جعفرزاده
 
تاريخ : شنبه بیست و یکم خرداد ۱۳۹۰
تجزیه                                                               دانلود        حجم:1.87 MB


الکترونیک 1                                                       دانلود        حجم:12.5 MB
ارسال توسط مهدی جعفرزاده
 
تاريخ : شنبه بیست و یکم خرداد ۱۳۹۰
یک شرکت آلمانی به تازگی شارژر خورشیدی کوچکی را ارائه کرده است که با اتصال به شیشه پنجره خودرو می تواند دستگاههای الکترونیکی کوچک را شارژ کند. این دستگاه را که Solarladefenster نام دارد شرکت "دیزاین 3000" طراحی و XDModo تولید کرده و به قیمت حدود 50 یورو عرضه می کند. Solarladefenster یک سیستم شارژر با انرژی خورشیدی برای دستگاههای الکترونیکی است که می تواند تمام دستگاههای دارای پورت "یو. اس. بی" را شارژ کند. این پانل خورشیدی قادر است بر روی سطح صاف و شفاف پنجره و یا شیشه خودرو نصب شود و دستگاههایی از قبیل تلفنهای همراه، پخش کننده های MP3 و یا دوربینهای دیجیتال را شارژ کند. این دستگاه دارای یک باتری قابل شارژ داخلی 1400 میلی آمپر بر ساعت است که اجازه می دهد بخشی از شارژ حتی زمانی که دستگاههای الکترونیکی به شارژر وصل نیستند ذخیره و بعدا استفاده شود. براساس گزارش 7 گجت، به نظر می رسد این دستگاه زیستی، وسیله ای مناسب برای کاهش هزینه برق و استفاده در سفر باشد.

ارسال توسط مهدی جعفرزاده
 
تاريخ : شنبه بیست و چهارم اردیبهشت ۱۳۹۰
        دانلود جزوه الکترونیک1


جزوه الکترونیک2 دانشگاه سهند 

سری جدید دانلود جزوات الکترونیک رو کم کم واستون میذارم

دانلود جزوه الکترونیک2 صنعتی شریف


                                                            الکترونیک 2 دانشگاه شریف نیم سال دوم 88-87

فصل اول - مروریبر مطالب پایه  بخش1 - بخش2 - بخش3 

فصل دوم - تقویت کننده های تفاضلی و چندطبقه    بخش1 - بخش2 - بخش3

فصل  سوم-  فیدبک   بخش1 - بخش2

فصل چهارم - تقویت  کننده   های قدرت و رگولاتورها   بخش1 - بخش2 - بخش3

 


 دانلود جزوه الکترونیک3ارسال توسط مهدی جعفرزاده
 
تاريخ : شنبه بیست و چهارم اردیبهشت ۱۳۹۰
برای دانلود این جزوه کافیه بر روی دانلود جزوه میکروکنترلر کلیک کنید

                                                    جزوه میکروکنترلر و micro AVR

برای دیدن نمونه چند عکس زیر را دانلود کنید

دانلود چند عکس از آموزش avrارسال توسط مهدی جعفرزاده
 
تاريخ : شنبه بیست و چهارم اردیبهشت ۱۳۹۰
ارسال توسط مهدی جعفرزاده
 
تاريخ : شنبه بیست و چهارم اردیبهشت ۱۳۹۰
ارسال توسط مهدی جعفرزاده
 
تاريخ : شنبه بیست و چهارم اردیبهشت ۱۳۹۰
ارسال توسط مهدی جعفرزاده
 
تاريخ : شنبه بیست و چهارم اردیبهشت ۱۳۹۰
ارسال توسط مهدی جعفرزاده
 
تاريخ : شنبه بیست و چهارم اردیبهشت ۱۳۹۰
فایل PDF زیر را دانلود کنید

طراحي و ساخت روبات پردازش تصويرارسال توسط مهدی جعفرزاده
 
تاريخ : شنبه بیست و چهارم اردیبهشت ۱۳۹۰

پروژه الكترونيك

در این پروژه با نحوه کنترل موتور DC توسط سنسورهای مادون قرمز آشنا می شوید.

قطعات مورد نیاز در فرستنده

1-برد بورد یک عدد
2-سیم تلفنی
1-یک عدد سنسور مادون قرمز ( IR) فرستنده
2-یک عدد آیسی 555 (تایمر)
3-خازن 0.1UF -1NF -10UF از هر کدام یک عدد
4-مقاومت متغییر(پتانسیومتر)5k
5-مقاومت 4.7K -15K -100K -47 از هر کدام یک عدد
6-ترانزیستور 2N2222 یک عدد
7-رگولاتور 7805 یک عدد

به شماتیک مدار در شکل زیر توجه کنید.نحوه اتصال قطعات در قسمت فرستنده نشان داده شده است.

img/daneshnameh_up/c/cf/Infrared555Schematic.gif 
: براي واضح ديدن تصوير آن را در سيستم خود ذخيره كنيد.

آیسی 555(تایمر)


این آیسی 8 پایه دارد.پایه 1 تغذیه منفی و پایه 8 تغذیه مثبت و پایه های 2و6 کار تولید پالس و پایه 3 خروجی آیسی است.پایه 3 خروجی 36 تا 40 khz را با duty cycle 50% ایجاد می کند.

img/daneshnameh_up/3/36/TIMER.gif


خازنهای 10UF -1NF -0.1UF

خازن 1NF به تولید پالس در مدار کمک می کند. خازنهای 0.1UF , 10UF برای از بین بردن اثر نویز در مدار بکار می رود.

مقاومت متغییر 5k

پتانسیومتر یک مقاوت متغییر است که می توان مقاومت آنرا با پیچی که در آن قرار دارد کم و زیاد کرد. این مقاومت جهت تغییر پهنای باند پالسهای تولید شده توسط آیسی 555 می باشد.

img/daneshnameh_up/b/b5/Potentiometer.jpg


سنسور مادون قرمز(INFRARED LED)

امواج الکترومعناطیسی، انرژی انتقال داده شده در فضا می باشند که به شکل نوسانات پریودیک میدانهای الکتریکی و مغناطیسی، با سرعت نور در فضا منتشر می‌گردند. خصوصیات یک موج الکترومغناطیسی، از طریق فرکانس و طول موج آن مشخص می‌شود. این دو عامل به سرعت نور مرتبط بوده و فرمول آن به صورت « سرعت نور = فرکانس× طول موج » می باشد. فرکانس یک موج الکترومغناطیسی، به منبع آن بستگی دارد. در طبیعت فرکانس های زیادی وجود دارند که شامل فرکانس‌های پایین امواج الکتریکی تا فرکانسهای خیلی بالای اشعه های گاما، که بوسیله هسته های اتم ایجاد می شوند، می گردند. این دامنه وسیع فرکانس امواج الکترومغناطیسی، طیفهای مختلف الکترومغناطیسی را تشکیل می‌دهند. طیف الکترومغناطیسی می تواند بر اساس تغییرات طول موج و فرکانس، به چندین ناحیه تقسیم شود که در بین آنها، فقط باند خیلی باریکی از طیف، یعنی از700 تا400 نانومتر، با چشم انسان قابل رویت می باشد. همانطور که در شکل می بینید.انسان می تواند طول موجهای بین 380nm-770nm را ببیند. طول موجهای کمتر از 380nm را ماوراء بنفش وطول موجهای بیشتر از 770nm را مادون قرمز می گویند. LED های مادون قرمز گیرنده سیاه رنگ و نوع فرستنده آن داری رنگی روشنتر از گیرنده است.

 

img/daneshnameh_up/d/d4/276-143.jpg

img/daneshnameh_up/2/2b/UV1.jpg

 

 

 

قطعات مورد نیاز در قسمت گیرنده


1-ترانزیستور 2N2222 یک عدد
2-مقاومت 1k,10kو1K هر کدام یک عدد
3-سنسور مادون قرمز(IR) نوع گیرنده یک عدد
4-سیم تلفنی
5-برد بورد یک عدد

در مدار گیرنده پایه مثبت سنسور مادون قرمز را که پایه بزرگتر است را به قطب مثبت باطری و پایه کوتاه تر را با یک مقاومت به زمین وصل کنید.اشتراک این مقاومت با پایه منفی LED را با یک مقاومت به بیس ترانزیستور 2N2222 وصل کنید.امیتر ترانزیستور را به زمین و کلکتور آنرا با یک مقاومت به قطب مثبت باطری وصل کنید. از اشتراک این مقاومت با کلکتور به پایه های 2 یا 4 آیسی TC4427 وصل کنید.برای دیدن نحوه کنترل موتور توسط آیسی TC4427 بدون LED به
پروژه کنترل موتور DC دقت کنید.با تغییری کوچک در این پروژه میتوانید موتور را از طریق LED های مادون قرمز کنترل کنید.این تغییرات شامل حذف دو کلید(PUSH-BOTTOM)در ورودی آیسی TC4427 و قرار دادن اشتراک کلکتور با مقاومت 10k در مدار گیرنده به یکی از پایه های 2 یا 4 آیسی TC4427 است. شما می توانید شکل موجهای خروجی از آیسی 555 را براحتی و از طریق اسیلسکوپ مشاهده کنید.این شکل موج در یک سر موتور نیز دیده می شود.هرگاه شما با یک کاغذ یا مانعی دیگر مانع ارسال امواج بین دو LED فرستنده وگیرنده شوید موتور از حرکت می ایستد.در این حالت شکل موج موجود در یک سر موتور نیز از بین می رود.شما براحتی می توانید این موارد را امتحان ومشاهده کنید. منبع تغذیه 10 تا 12 ولت DC را به تغذیه آیسی TC4427 وصل کنید.1ز مثبت تغذیه 10-12 ولت DC به پایه ورودی رگولاتور 7805 وصل کنید واز منفی باطری به پایه وسط 7805 از خروجی 7805 به مثبت برد بورد گیرنده و از منفی آن به منفی بردبورد گیرنده وصل کنید این رگولاتور علاوه بر اینکه تغذیه 5 ولت را به مدار گیرنده می دهد در مدار فرستنده وتغذیه آیسی 555 نیز استفاده می شود.وتغذیه 10-12ولت تنها برای تغذیه آیسی TC4427 می ماند.

img/daneshnameh_up/2/26/Image_2N2222.jpg
img/daneshnameh_up/f/f1/78050.gif


برای اینکه بتوانید در این پروزه دو عدد موتور را کنترل کنید.یک موتور را به پایه 5 و موتور دیگر را به پایه 7 وصل کنید.و از اشتراک کلکتور با مقاومت 10K در قسمت گیرنده به ورودی 2و4 آیسی TC4427 کنید.در این حالت شما می توانید دو موتور DC را همزمان کنترل کنید.ارسال توسط مهدی جعفرزاده
 
تاريخ : پنجشنبه بیست و دوم اردیبهشت ۱۳۹۰

camera دانلود مقاله آشنایی با دوربین های مدار بسته و تجهیزات شبکه

دوربین های تحت شبکه را می توان به عنوان یک دوربین و یک کامپیوتر تعریف کرد که در یک سیستم هوشمند جمع شده اند. این دوربین ها تصاویر را بر روی شبکه های کامپیوتری منتقل می کنند تا کاربر بتواند از راه دور تصاویر را مدیریت، ضبط و پخش نماید. به محض اینکه تصاویر روی شبکه ارسال شد، کاربر از هر کامپیوتر متصل به LAN و یا اینترنت می تواند به آنها دسترسی داشته باشد.

دوربین های تحت شبکه بهترین و آسانترین راه برای مشاهده، ثبت و ضبط با بهترین و مطلوبترین کیفیت تصویری بر روی هر نوع از شبکه های کامپیوتری می باشند. تصاویر با استفاده از هر نوع مرورگر (تحت وب) بدون وابستگی به نوع سیستم عامل، قابل دیدن و بر روی حافظه های کامپیوتر قابل ثبت و ضبط می باشند. دوربین های تحت شبکه، کاملاً مستقل از کامپیوتر عمل کرده و در هر جایی قابل نصب هستند. این دوربین ها امکان مشاهده و ضبط تصاویر از هر جایی در دنیا برای کاربر بوجود می آورند.

این مقاله انواع دوربین های مرسوم در راه اندازی دوربین مدار بسته به همراه تجهیزات مورد نیاز را در حد معرفی توضیح داده است و در ۲۷ صفحه به همراه عکس های رنگی گردآوری شده است.

دانلود دانلود
tag حجم فايل : 2.12 مگابایت
پسورد پسورد فايل : www.mohandesyar.comارسال توسط مهدی جعفرزاده
 
تاريخ : پنجشنبه بیست و دوم اردیبهشت ۱۳۹۰
ارسال توسط مهدی جعفرزاده
 
تاريخ : پنجشنبه بیست و دوم اردیبهشت ۱۳۹۰

آموزش تعمیر لامپ کم مصرف

لامپ ها از دو قسمت تشکیل می شود
1 -قسمت حباب
2- قسمت سویچینگ
قسمت حباب (شیشه ) که داخلش مواد فلورسنت است (مانند لامپ مهتابی)
و قسمت سویچینگ:
ولتاژ 220ولت بعد از ورودی به دستگاه(مدار) به وسیله یک پل دیود و خازن یکسو و صاف شده (380 ولت dc) وبه دو ترانزیستور سویچینگ اعمال می شود (این ترانزیستور ها به صورت پوش پول بسته شده اند ) دو ترانزیستور های سویچینگ این ولتاژ دی سی را به ولتاژ ac(تقریبا مربعی) با فرکانس بالا تبدیل میکنند .سپس این ولتاژ به یک سلف اعمال میگردد (در لحظه اول ) و ولتاژ زیادی بوجود می اید این ولتاژ به سیم های حباب ( سیم های داخل مهتابی )اعمال شده و باعث فعال شدن مواد فلور سنت می شود بعد از یک زمان بسیار کوتاه که سلف میرا شد همه چیز به حالت عادی برمیگردد و لامپ روشن می ماند.بعد از این زمان عملکرد مدار مانند مهتابی عادی است .

اگر شما یک لامپ کم مصرف شکسته داشته باشید میتونین حباب لامپ رو بردارید و به جاش یه دونه مهتابی بزارید ،یا مهتابی رو بردارید به جاش حباب بزارید ، هر دوتاش کارمیکنه (بالبته باید توان ها برابر باشند ( به جای یه لامپ 20 وات مهتابی 1000 وات نذاری))

This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 812x526.


اینم توضیحاتش:
R6, C2 and DIAC mades first pulse to base of transistor Q2 and cause his opening. After start is this section blocked by diode D1. After every opening of Q2 is discharged C2. There is not possible to collect enough energy for reopening of diac. Next are transistors excitated over very small transformer TR1. It consists of ferrite ring with three windings (5 to 10 coils).
Now are filaments powered over capacitor C3 from voltage rises from resonant circuit from L1, TR1, C3 and C6. Than the tube lights up is resonation frequency specified by capacity of C3, because he has much lower capacity than C6. In this moment is voltage on a C3 over 600V in a relation to used tube. During start is peak collector current about 3 to 5 times bigger than during normal operation. When the tube is damaged, there are hazard of transistor destroying
خب این انگلیش فارسی هم در زیر موجود هست :
نمیدونم چی نوشته ولی تا اونجا که من میدونم ، ولتاژ 220 ولت از طریق فیوز f1 و سلف l2 به یک پل دیود اعمال میشه تا یکسو بشه ، نقش فیوز حفاظت از لامپ در برابر ولتاژ اضافه هست و نقش سلف نیز حذف نویز های است که توسط ترانزیستور ها روی شکل موج جریان برق شهر ایجاد میشه( معمولا یک خازن نیز با ورودی موازی میکنند ، این خازن و سلف تشکیل یک فیلتر به نام emi میدن که باعث میشه توان غیر مصرفی ( یا راکتیو) از شبکه کشیده نشه ، خازن بعد از پل دیود نقش صاف کردن ولتاژ رو داره ، ولتاژ دو سر خازن 380 ولت dc هست ، که اگه بهش دست بزنی برق میگرتد .نقش دیود d3 و دیود d3 فقط محافظت از ترانزیستور های q1 و q2 در برابر ولتاژ برگشتی سلف ( لگد) است.
خب در لحظه اول ولتاژ صفره ، لامپ خاموشه و همه خازن ها دشارژ هستند.
به محض اینکه شما لامپ رو به برق متصل میکنید ولتاژ از 0 ولت به 380 ولت میرسه ( یه پالس ایجاد میشه) ، پالس فقط میتونه از طریق c2 و r6 و دیاک به بیس q2 برسه همین پالس ترانزیستور q2 رو روشن میکنه ، روشن شدن q2 باعث القا شدن یه پالس در سیم پیچ میشه سیم پیچ یه ترانس افزاینده است که ولتاژ زیادی در سر دیگش ایجاد میشه ، همین ولتاژ باعث میشه تا محتویات لامپ راه بیفته و...، از اونجا که پالس باعث میرا شدن سیم پیچ میشه ، ترانزیستور q1 مدام روشن میمونه و تغذیه لامپ از طریق اون تامین میشه

 

مشابه ترانزيستورها به احتمال 99%   (njm13003)  هست كه ممولا شرت ميشن. D5 رو هم بي خيال سالمه(تو مدار با يه قطعه يا چند قطعه ديگه موازيه). خازن وقتي تخليه  ميشه اصلا ظرفيت خازني نداره و وقتي با سوت اهممتر(بازر) تست ميكني از هيچ طرف سوت نميزنه. ولتاژ دو سر خازن رو هم تست كن
راستي يه چيز ديگه اگه ميخواي از اين مدار نقشه داشته باشي از زير برد هم يه عكس خوشكل بنداز تا نقششو بكشم.
در ضمن سلف تو اين مدارات خراب نميشه(موقعي هم كه بشه تابلو ميشه چون سيم پيچش ميسوزه)

نم یه عکس خوشگل از پشت فیبر. در ضمن جهت نصب ترانزیستورهارو متاسفانه گم کردم حالا دیگه وجود نقشه خیلی ضروریه چون نحوه نصب ترانزیستورها
با شکلهای رسم شده نصب قطعات روی برد متفاوته!!!! ضمن ولتاژ دو سر خازن شیمیائیه 303 ولته و فکر میکنم سالمه! با سوت اهممتر هم چک کردم از هیچ طرف سوت نمی زنه !!
هر دو تا ترانزیستور رو  با اهمتر چک کردم؛ هر دوشون سالمند !! عجب معمائی شده؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!!

انزیستورها رو با اهممتر روی درجه دیود گذاشتم و هرسه پایه رو چک کردم. فقط تو یه حالت که
پروب قرمز رو یه پایه هست دو تا پایه دیگه با پروب مشکی شماره می ندازه وبالعکس راه نمی ده . فکر کنم روشم درسته ؟ نه؟
راستی تو نقشه ای که کشیدید ترانسفورمر مدار تون چهار سر داره ولی چک توی برد دو سره و دو پایه دیگه او ن اضافیند . 

ن اگه دقت کرده باشی کلید خاموش و روشن مربوط به این لامپها که خاموش و روشن میشن  ، چراغ سیگنال (لامپ نیون کوچولو ) دارن . OK  ؟ 

حالا خوب دقت کن ببین چه اتفاقی میفته که بعد از هر 5 یا 6 ثانیه یکبار لامپ یک دفعه روشن وخاموش میشه . ببین زمانی که کلید خاموشه از طریق لامپ نیون به تدریج با ثابت زمانی حدودا 5 تا 6 ثانیه (بسته به ظرفیت خازن  ورودی بالاست) خازن ورودی شروع به شارژ می کنه تا ولتاژش برسه به بیشتر از 35 ولت . تا اینجاش OK؟حالا به شکل پایین دقت کن . ادامه شکل بالا هست . وقتی ولتاژ بیشتر از 35 ولت بشه دیاک هدایت می کنه و یک پالس جریان به بیس ترانزیستور اعمال میکنه و چون اسیلاتور ، در حالت آرمسترانگ قرار داره شروع به کار می کنه و لامپ روشن میشه تا خازن ورودی یعنی C3 مجددا دشارژ بشه و این روند همین طور ادامه پیدا می کنه .

همه ما تا به حال حتما لامپ های کم مصرف را دیده ایم. لامپ های کم مصرف که میشه فت به تازگی وارد بازار شده اند از مزایای بالایی برخوردارند که یکی از آنها همین واژه کم مصرف بودن آنهاست.این لامپ ها دارای طول عمر نسبتا بالایی هم هستند. لامپ ها دارای وات( توان های ) مختلفی هستند.

استفاده از این لامپ ها توصیه میشود.

اما هر وسیله الکترونیکی امکان معیوب شدن آن وجود دارد, ایا لامپ ها هم خراب میشوند؟

باید گفت بله لامپ ها هم با توجه به ساختارشان بعد از یک طول زمانی (ساعت کار) معیوب میشوند. سوال  اینکه ایا تعمیر میشوند؟؟

جواب: قاعدتا بله, لامپ ها هم تعمیر میشوند اما این نکته مهم است که همیشه تعمیر یک وسیله به چه قیمت هست؟ بعضی مواقع تعمیر یک وسیله به اندازه قیمت نوی آن تمام میشود که این حالت اصلا به صرفه نیست!!

لامپ ها و تعمیرشان از این دسته هستند با توجه به قیمت لامپ ها اگر زمانی معیوب شوند اگر روشی که قرار توضیح بدم مفید واقع نشه بهتره که لامپ جدید خریداری بشه.روش تعمیر:

در لامپ های کم مصرف با توجه به توان آنها شکل قطعات متفاوت میشود اا ساختار همشون یکی هست. نمی خوام وارد جزییات شوم میخام سریع ترین راه رو برای تعمیر خدمتتون عرش کنم. اگر این روش مفید  واقع نشد لامپ را دور بندازید که تلاش برای تعمییر آن بیهوده خواهد بود.

در همه لامپه 2 ترانزیستور قدرت وجود دارند به نام MJ 13003 یا 13005 / 13007 /13001  . اخیرا 13009

این ترانزیستور ها ترانزیستورهای معمولی هستند اما توان بالایی دارند.
در لامپ های کم مصرف همیشه اگر روشن نشوند یکی از این 2 ترانزیستور یا هر دوتاشون سوخته اند. اگر این 2 را عوض کردید و لامپ روشن نشد دیگه ادامه ندید.

اما
همیشه به هنگام تعویض ترانزیستور ها یک خازن صافی که مقدار آن 10 یا 15 یا 22 میکرو فاراد با ولتاژ بالاست را هم میبینید این خازن را هم تعویض کنید.
 


نکات قابل توجه:

بعضی مواقع هست که قطعات سالم هستند ولی لامپ فلورسنت سوخته است!! حال برای اینکه از کجا بفهمیم لامپ سالم است باید به دور سر پایه های آن که در شکل زیر نشان داده شده یک ولتاژ 12 ولت  ( با آمپر بالا) بدهیم یک نور کم رنگ زرد رنگ خواهیم دید این نشان دهنده سالم بودن لامپ هست.

اگر همیشه هنگام باز کردن لامپ به جز قطعات گفته شده قطعات دیگری هم مشاهده کردید که به کلی سوخته بودند آنها را در آن صورت عوض کنید.

در روی لامپ ها برای اتصال کیت با لامپ فلورسنت 4 تا پین هستند . همیشه هر پین را به پایه خودش در روی کیت متصل کنید.پین ها شماره گذاری شده اند.

این در حالی است که بنده 2 تا از همین لامپ ها داشتم که یکیشون به راحتی(چند ماه پیش) تعمیر شد و الان هم تا چند لحظه پیش بالای سرم روشن بود. که خودم خاموشش کردم ولی اون یکی رو هر کاری کردیم( همین که عکس هاش رو میبنید) درست نشد که نشد.!!  :?
پین ها ولامپ کم مصرف

وش اندازه گیری بوسیله مولتی مترهای دارای hfe متر هست که در شکل زیر یه نمونه از اینگونه مولتی متر ها دیده میشه

هر ترانزیستور یک hfe مخصوص به خود داره که توی کتاب ترانزیستور میتونید اونو بدست بیارید.
 
برای این روش شناختن پایه ها مهم هست تا اون رو در جای مخصوص که روی مولتی متر دیجیتال مشخص هست قرار بدن! وقتی که پایه ها رو نتونن تشخیص بدن روش فوق کاربردی نداره!

اما دوباره روش تست ترانزیستور های معمولی PNP  و NPN و نحوه تشخیص پایه های اونها رو عرض میکنم!

یک ترانزیستور معمولی دارید! نمیدونید سالمه یا نه و اصلا پایه های اون رو هم نمی شناسید!

با همین اهمتر قرمز رنگ بالا که خیلی هم خوبه, تست رو شروع میکنیم!

1- باید سعی کنید یکی از پایه ها به دو پایه دیگر مقاومت داشته باشد رو پیدا کنید! اگر موفق به این کار شدید بدونید که اون پایه بیس هست!

2- اگر پایه رو پیدا کردید و مشاهده فرمودید که پراب قرمز رنگ به این پایه متصل بود بدونید که ترانزیستور شما از نوع منفی یا NPN هست.

3- با اتصال بیس به یک پایه دیگر یک مقدار مقاومت مشاهده میشود. و با اتصال به پایه دیگر یک مقاومت دیگر اون پایه ایی که مقاومت کمتر نشون میدهد پایه کلکتور و دیگر امیتر هست.
4- هر گونه اتصال کوتاه نشان از معیوب بودن ترانسیستور شما هست.5- با مشخص شدن پایه ها مقاومت کلکتور و امیتر  رو اندازه بگیرید نباید هیچ مقاومتی نشان داده شود! اگر مقاومت داشته باشید و یا اتصال کوتاه نشان از معیوب بودن ترانسیستور شما هست.

نکته: رنج سلیکتور باید روی مقدار 2000 اهم باشد.ارسال توسط مهدی جعفرزاده
 
تاريخ : پنجشنبه بیست و دوم اردیبهشت ۱۳۹۰

یک مهندس برق و یا الکترونیک صد در صد برای مطالعات به یک دیکشنری قدرتمند نیاز پیدا خواهد کرد . امروز قصد دارم بهترین دیکشنری دنیا را به شما معرفی کنم که بنده نیز همیشه از آن استفاده می کنم .  حتما شما نام دیکشنری بابیلون را شنیده اید ! ولی به دلیل ارسال اطلاعات شخصی کاربران به مکانی نا معلوم اکثر کاربران از این دیکشنری متنفر شدند . و در ادارات دولتی استفاده از این نرم افزار نرم افزار غیر مجاز شد ...

دیکشنری لینگوس از جهات مختلفی بهتر از نرم افزار های دیگر است . اول از همه اینکه این نرم افزار رایگان است و نیازی به کرک و سریال ندارد در نتیجه خیال کاربران از ویروسی شدن سیستم شان راحت خواهد شد . محیط این نرم افزار بسیار زیبا است و از سرعت بسیار بالایی در پیدا کردن نتایج ترجمه برخوردار است . از طرفی برخورداری از گلاساری های متعدد برای زبان ها و تخصص ها مختلف باعث گشته که این نرم افزار هر فردی با هر زبانی و هر رشته ای به این نرم افزار روی آورد . از طرفی قابلیت هایی مثل ترجمه جملات ، ترجمه آنلاین ، خواندن تلفظ ها با صدای واقعی انسان ، داشتن گلاساری های دیکشنری های معروف مانند OXford و LongMan و ... باعث تکامل آن شده است .

قابلیت های دیکشنری قدرتمند Lingoes :

 • قابلیت خواندن و ترجمه نوشته از روی تصاویر
 • قابلیت ترجمه جمله
 • داشتن گلاساری های مختلف برای رشته های مهندسی
 • پشتیبانی کامل از زبان فارسی فارسی
 • محیط بسیار کاربر پسند و جذاب
 • داشتن تلفظ با صدای واقعی انسان
 • قابل اتصال به مترجم مترجم گوگل
 • دارا بودن حالت تشخیص کلمه
 • داشتن گلاساری هایی مثل ضرب المثل ها ، جمله سازی ، OXford ، Longmam و ...
 • کد باز و رایگان بودن
 • سبک بودن و داشتن سرعت بالا
 • ترجمه متون صفحات سایت ها

                                                        

                          حجم فايل: :نرم افزار: [5.5MB] تمام فایل ها: [187MB]

                                                        دانلود کنیدارسال توسط مهدی جعفرزاده
 
تاريخ : پنجشنبه بیست و دوم اردیبهشت ۱۳۹۰

چطور تلویزیون ال ای دی (LED) کار می‌کند؟

ال ای دی مخفف دیود تشعشع نور است:light-emitting diode

خبرگزاری آلمان از برلین گزارش داد، بیشتر تولیدکنندگان عقیده دارند بهترین راه کاهش مصرف برق تلویزیون تغییر نوع لامپ تصویر آن و همچنین اختراع راه‌های هوشمندانه‌تر به منظور کاهش هدررفت نور خروجی است.

تازه‌ترین دستگاه‌های تلویزیون دارای نمایشگر کریستال مایع (ال سی دی) به جای الکترود منفی لامپ‌های فلورسنتی (CCFL) به ترکیبی از چراغ‌های پشت صفحه کریستال مایع موسوم به ال ای دی (LED) مجهز می‌شوند.

 

ال ای دی مخفف دیود تشعشع نور است.
اینجا نقطه اول گیج شدن‌هاست، زیرا صنایع الکترونیکی تلاشی نه چندان موفق را آغاز کرده‌اند تا نمایشگرهایی به اندازه تلویزیون را تولید کنند که تصویرش با ماتریسی از ال ای دی‌ها شکل می‌گیرد.

چراغ‌های پشت صفحه کریستال مایع هیچ ربطی به این فن‌آوری ندارند. همه آنچه تغییر کرده، منبع نوری است که از طریق صفحه ال سی دی ساطع می‌شود.

یک دهه است که گفته می‌شود لامپ‌های نوری ال ای دی کم‌مصرف‌تر از لامپ‌های فلورسنتی هستند، برای همین شگفت‌آور نیست که تولیدکنندگان تلویزیون هم به این منبع نوری جدید گرایش پیدا کنند.

برای مثال، فیلیپس مدعی ذخیره 40 درصدی انرژی در تلویزیون‌هایش شده است.
راه‌های مختلف پیکربندی این نوع جدید از نور سردرگمی را بیش از پیش می‌کند.

ساده‌ترین راه برای به کارگیری ال ای دی‌ها نصب آنها حول چهار گوشه صفحه و فراهم کردن این امکان است که نور پشت صفحه منتشر شود. این روش ارزان‌تر است و فروشندگان آن را یک مزیت تلقی کرده و می‌گویند این نمایشگرهای "لبه - نوری" نازک‌تر از نسل‌های پیشین خود هستند.

پیتر کوخ، از ال جی آلمان توضیح می‌دهد: "برای صفحات بزرگ‌تر نیاز به حدود 500 ال ای دی هست."

سیستم موسوم به نور مستقیم ال ای دی، گران‌تر است. به جای آنکه لامپ‌های ال ای دی حول گوشه‌ها قرار داده شوند، درست در طول پشت صفحه صف‌آرایی می‌کنند. سیستم نور مستقیم ال ای دی ایده‌ای هوشمندانه است، زیرا تراکم نور را می‌توان پشت بخش‌های تاریک تصویر کم کرد. این "تیره‌سازی موضعی" رنگ مشکی را عمیق‌تر و طبیعی‌تر می‌کند.
ساشا لانگه، از توشیبای آلمان توضیح می‌دهد: "اگر تصویر از مردمی زیر آسمان شب را داشته باشیم، همه ال ای دی‌های پشت آسمان خاموش می‌شوند به طوری که واقعا به نظر می‌آید تاریک است."

این امر از آن جهت اهمیت دارد که تلویزیون‌های ال سی دی اغلب به نظر می‌رسد در مقایسه با تلویزیون‌های فلت پلاسما نامرغوب‌تر هستند. رنگ مشکی موجود در صفحات کنونی ال سی دی‌ها عموما خاکستری تیره است و رنگ‌ها عموما زمانی که به صورت مستقیم به صفحه نگاه نکنید، پریده به نظر می‌رسند.

در طول زمان، نور دهی موضعی به ذخیره‌سازی برق و خنک‌تر ماندن دستگاه تلویزیون کمک می‌کند.

نورهای جدید عموما از ال ای دی‌هایی استفاده می‌کنند که رنگ سفید منتشر می‌کنند، اما یک متغیر سومی هم موسوم به سیستم نوردهی آر جی بی وجود دارد که از تلفیق ال ای دی‌های قرمز، سبز و آبی استفاده می‌کند.

این سیستم فقط در گران‌ترین دستگاه‌ها و برای کسانی عرضه می‌شود که خواهان بهترین‌ها هستند. در واقع دستگاه‌های تلویزیون نیاز به چنین درجه‌بندی لطیفی از رنگ‌ها نیاز ندارند، اما اختلاف در زمانی مشهود خواهد بود که به تماشای فیلم‌های با کیفیت بالا از لوح‌های بلو-ری بنشینید.ارسال توسط مهدی جعفرزاده
 
تاريخ : سه شنبه بیستم اردیبهشت ۱۳۹۰
 • استاندارد حریم خطوط هوایی

در احداث با اصلاح خط هوایی و یا تاسیسات الکتریکی با هادی های لخت و بدون روپوش عایق ، فواصل هوایی مجاز بین خطوط برق دار با عناصر و طبیعت اطراف آن ، تابع قوانین و مقرراتی است که در کلیه کشور های جهان تحت عنوان(حریم خطوط انتقال و توزیع نیروی برق) رعایت می شوند حریم خطوط انتقال و توزیع هوایی باید توجه به ولتاژ برق و بر اساس دستور العملهای وزارت نیرو رعایت شود،در ادامه این مبحث حریم خطوط توزیع بررسی می شود.


دانلود

حجم: 491.09 KB

رمز: www.power2.ir

تعداد صفحات:23ارسال توسط مهدی جعفرزاده
 
تاريخ : سه شنبه بیستم اردیبهشت ۱۳۹۰

سالهاست که نياز به کنترل توان الکتريکي سيستمهاي گردانندة موتور الکتريکي و کنترل صنعتي وجود داشته است. اين نياز، به توسعه سيستم وارد- ﻟﺌونارد منجر گشت تا ولتاژ dcمتغيري براي کنترل گرداننده هاي موتورهاي dcبه دست آيد. با پيشرفت الکترونيک قدرت و ساخت کليدهاي حالت جامد، اين امکان فراهم شده است که با چاپرهاي dc يا يکسو کننده هاي کنترل شده ولتاژ متغير dc ايجاد کرد. اين کنترل کننده هاي ولتاژ از سادگي و قيمت پاييني برخوردار هستند. موتورهاي dc نسبتاً گران هستند و به خاطر داشتن کموتاتورها و جاروبکها به سرويس و مراقبت بيشتري نياز دارند. با اين حال درايوهاي dc در بسياري از کاربردهاي صنعتي مورد استفاده قرار مي گيرند. ساختار موتورهاي ac بر خلاف ساختار با تزويج ساده، داراي مشخصة شديداً تزويج شده، غير خطي و چند متغيري هستند. کنترل درايوهاي ac معمولاً نيازمند يک الگوريتم کنترلي پيچيده مي باشد که مي تواند بوسيلة ميکروپروسسورها و يا ميکروکامپيوترها به همراه مبدلهاي توان با سرعت کليدزني بالا انجام شود.

موتورهاي ac داراي چندين مزيت هستند:سبک بودن(20تا 40درصد سبک تر از موتورهاي dc معادل)، ارزان بودن و در مقايسه با موتورهاي dc به مراقبت کمتري نياز دارند. در کاربردهاي با سرعت متغير، آنها به کنترل فرکانس، ولتاژ و جريان نياز دارند. مبدلهاي قدرت، اينورترها وکنترل کننده هاي ولتاژ ac قادر هستند که فرکانس، ولتاژ و جريان را براي برآورده کردن نيازهاي درايو کنترل کنند. اين کنترل کننده هاي قدرت، که نسبتاً پيچيده و گران هستند، نياز به روشهاي پيشرفته کنترل فيدبک همانند مرجع نمونه، کنترل تطبيقي، کنترل حالت لغزشي و کنترل ميدان گرا دارند. با اين حال مزيتهاي درايو ac بيش از معايب آن است

دانلود

حجم: 4.13 MB

رمز: www.power2.ir

تعداد صفحات: 108

نوع فایل:pdfارسال توسط مهدی جعفرزاده
 
تاريخ : سه شنبه بیستم اردیبهشت ۱۳۹۰

 

 زبان: فارسی
 
 نوع فایل: PDF
 تعداد صفحات: 153
 
 حجم کتاب: 3.90 مگابایت

دانلودارسال توسط مهدی جعفرزاده
 
تاريخ : سه شنبه بیستم اردیبهشت ۱۳۹۰
پروژه ای که امروز براتون قرار دادم یک پروزه جذاب هستش به نام ساعت شنی .

همه با نحوه کار و سیستم ساعت شنی اشنا هستید ولی این پروژه دیگه با شن نیست بلکه با LED شما می تونید یک ساعت جالب برای خودتون درست کنید . شماتیک مدار به همراه زبان برنامه نویسی به زبان اسمبلی و میگرو مورد استفاده PIC16F هستش  .

دانلود کنید

  پسورد فایل: www.bargh20.com  
ارسال توسط مهدی جعفرزاده
 
تاريخ : سه شنبه بیستم اردیبهشت ۱۳۹۰

این روز ها بازار لوازمی با صفحه نمایش لمسی داغ است و هر کسی دوست دارد بجای فشردن یک کلید فقط با لمس کردن به آن فرمان دهد .

 برای کاربران تکنو الکترو یک مقاله به شدت کامل در رابطه با روش راه اندازی تاچ اسکرین های مقاومتی که در بازار به وفور یافت می شوند قرار دادیم که نحوه برنامه نویسی آن به زبان C با کدویژن را به خوبی آموزش داده است . همچنین نقشه راه اندازی آن بصورت سخت افزاری .

---------------------------------------------------
حجم فایل: 875KB
دانلود           پسورد  فایل  www.techno-electro.com  میباشد.ارسال توسط مهدی جعفرزاده
 
تاريخ : سه شنبه بیستم اردیبهشت ۱۳۹۰

طراحی و ساخت یک فاصله یاب لیزری

اندازه گیری فاصله به روش فاز در محدوده فواصل زیر 10 متر ملاحظات فرکانس بالا و مشکلات آن را

می طلبد که از جمله آنها داشتن SNR (نسبت سیگنال به نویز    signal-to-noise ratio ) مناسب در گیرنده در فرکانس مدولاسیون می باشد . اگر SNR از حدی پایین تر باشد خطای اندازه گیری زیاد می شود و اگر دامنه سیگنال در گیرنده از حدی بالاتر رود به علت اعوجاج هارمونیکی و اشباع رفتن المان های اکتیو دقت از دست می رود.

فاصله یاب لیزری کاربرد های زیادی در سیستم های هوشمند اعم از صنایع نظامی و غیره دارد از جمله : مکان یاب یک جسم ثابت یا متحرک توسط یک جسم متحرک نزدیک به آن ، عمق یابی سیلوها ، اندازه گیری سطوح مایعات مذاب در ریختگری یا ذوب فلزات ، کنترل ترافیک ، حمل وتخلیه باردر بنادر و....

 

مقدمه

در حالت کلی روش های اندازه گیری فاصله با لیزر را می توان به سه دسته عمده تقسیم کرد :

روش زمانی

روش هندسی

روش تداخل سنجی

در روش هندسی فاصله از روی یک یا چند تصویر از صحنه سه بعدی بدست می آید که این روش هم به دو صورت انجام می شود : یکی بینایی استریواسکوپی  (stereo scoop)و دیگری روش نورافکنی .در روش استریواسکوپی از یک صحنه از دو جهت متفاوت تصویر برداری می شود، یک همخوانی در نقاطی از این تصاویر برقرار می شود و از روی تفاوت میان این دو تصویر اطلاعات فاصله بدست می آید.

در روش نور افکنی ، از الگوهای مختلف نوری برای روشنایی صحنه استفاده می شود.تصاویر بدست آمده در نتیجهء این نورافکنی در بدست آوردن فاصله ما را یاری می کند.چون اطلاعات فاصله به طور داخلی در محل الگوهای نوری در تصاویر کد می شوند ، این روش نسبت به نور بازتابیده حساس نمی باشد و فقط شدت باید از یک آستانه مطمئن بالاتر باشد ،بنابراین به لیزرهای وات بالا نیازی نمی باشد.اصلی ترین عیب روش هندسی ،مساله تشکیل مناطق سایه است که از عدم تطبیق گیرنده وفرستنده حاصل می شود.

در روش فاصله یابی به روش تداخل سنجی ایده اصلی براساس تداخل دو یا چند بیم لیزر با طول موج های مختلف می باشد( مانند تداخل سنج مایکلسون یا فابری پروت ). این از فاصله یاب ها دارای دقت خیلی بالا می باشند .ولی معمولا برای اندازه گیری فواصل کوچکتر از نصف طول موج نوری استفاده می شود.

روش زمانی به دو روش مجزای پالسی واندازه گیری شیفت فاز تقسیم می شود .روش پالسی به این صورت است که یک پالس کوتاه و پرتوان به هدف شلیک می شود و انعکاس این پالس توسط یک آشکار ساز نوری آشکار می شود. از اختلاف زمان ایجاد شده میان پالس ارسال شده و دریافت شده و کالیبره کردن آن ،فاصله بدست می آید. روش پالسی معمولا برای فواصل طولانی استفاده می شود و از آنجا که پهنای پالس های ارسالی در حد چند نانو ثانیه است لذا پهنای باند گیرنده باید بالا باشد . همچنین ممکن است با کوچکترین تغییر در دامنه سیگنال داده شده به مقایسه کننده ها و یا سطح آستانه ، دچار خطا شویم و لذا دقت آن محدود می شود.

اندازه گیری شیفت فاز میان سیگنال فتوالکتریک آشکار شده در گیرنده و سیگنال سینوسی مرجع (که هم فرکانس می باشند) روش مناسبی برای اندازه گیری فواصل زیر 100 متر می باشد.

 

اصول طراحی

شمایاست . جریان تحریک لیزر با فرکانس اولیه f= 15 MHz   مدوله می شود. و پرتو لیزر پس از برخورد به هدف توسط یک APD آشکار می شود.اختلاف فاز میان موج سینوسی تحریک لیزر و سیگنال فتوالکتریک در گیرنده متناسب با زمان رفت وبرگشت نور لیزر (tΔ) می باشد.ا اصول کارکرد یک فاصله یاب لیزری به روش هتروداین در آشکار سازی فاز در شکل زیر آمده ین تناسب را می توان به شکل زیر بیان کرد.

  (2d/c)fπ=2 t fπ 2= ΦΔ

که در آن d فاصله تا هدف است که باید اندازه گیری شود.برای =2π ΔΦ بیشترین فاصله اندازه گیری در فرکانس اولیه f= 15 MHz   به 10 متر محدود می شود.ارسال توسط مهدی جعفرزاده
 
تاريخ : سه شنبه بیستم اردیبهشت ۱۳۹۰
همانطوري كه ميدانيم در منابع تغذيه سوئيچينگ و همچنين در بعضي از انواع اينورترها،مبدلهاي dc بهdc يا چاپرها مورد استفاده قرار ميگيرند.اين مبدلها داراي يك سري توپولوژيهاي خاص هستند كه هر كدام كاربرد خاص خودشان را بر حسب ميزان تبديل ولتاژ و جريان،نوع پلاريته تبديل شده و ميزان توان قابل ارائه دارند همچنين در يكي از مطالب سايت سايتي را معرفي كرديم كه در آن محاسبات اين مبدلها انجام ميگرفت و حيطه كاري هر يك از نظر توان مشخص شده بود.در اينجا مقاله اي را به شما معرفي ميكنيم كه به صورت كاملا واضح اين مبدلها را دسته بندي كرده است.اين مقاله از Texas instrumentsبوده كه در آن روابط حاكم در اين مبدلها و شكل موجهاي خروجي هر يك آورده شده است.همچنين آي سي هاي مورد نياز براي اين توپولوژي ها در انتهاي هر قسمت آورده شده است. با اين فايل pdf شما دسترسي سريع به انواع اين توپولوژيها خواهيد داشت Imageلينك دانلود پسورد:www.namelectronic.ir


ارسال توسط مهدی جعفرزاده
 
تاريخ : سه شنبه بیستم اردیبهشت ۱۳۹۰

آشنايي با ربات Kismet

رباتهاي انسان نماي جامعه پذير يك انتقال مهيج و وسوسه كننده در مسير تفكر درمورد كنترل رباتهاي خودگردان (autonomous) القا مي­كند. رباتهاي خودگردان كه تا حد ممكن براي فعاليت مستقل و دور از كنترل انسان طراحي مي­شوند، انجام امور خطرناك و در شرايط بحرانزا  را انجام مي­دهند. بهرحال يك حوزه كاربردي جديد (خانه داري، سرگرمي، مراقبتهاي بهداشتي و...) باعث توسعه رباتهايي شد كه توانايي تعامل و همكاري با افراد داشته باشند و در زندگي روزمره آنها نقش بازي كنند.

رباتهاي انسان نما كاملاً براي اين منظور مناسب مي­باشند. با يك ريخت شناسي مشترك، آنها قادر به برقراري ارتباط همانند ارتباطات انساني هستند. مثالهاي اين موضوع عبارتند از تغيير حالات چهره، نحوه قرارگيري بدن، ژست، جهت ديد و صوت. توانايي انسانها جهت برقراري ارتباط طبيعي با ماشينها مهم است. از ديگر سو براي امور و محيط­هاي پيچيده توانايي انسانها در آموزش ادراكات به رباتها نيز اهميت دارد. جنبه­هاي اجتماعي عمق اين حوزه از مسايل چالش برانگيز را افزايش مي­دهد.

پروژه ماشينهاي جامعه پذير منجر به توسعه رباتي انسان نما بنام Kismet شد كه با افراد تعاملات چهره به چهره و طبيعي برقرار مي­كرد.

كيسمت يك ربات با ماژولهاي ادراك و حركت مناسب كانالهاي ارتباطي انساني بود. جهت تسهيل تعاملي با خصوصيات يك كودك، ربات به حسگرهاي بينايي، شنوايي و تحريك پذيري مجهز شد. موتورهاي خروجي شامل تلفظ صوتي، بيان حالات چهره و توانايي هاي حركتي جهت تنظيم جهت ديد و تمايل سر به اطراف مي­باشد. اين نكته را هم بايد ذكر كرد كه اين سامانه موتوري جهت هدايت حسگرهاي بينايي و شنوايي به سمت منابع تحريك طراحي شدند و همچنين مي­توانستند جهت نمايش اشارات ارتباطي مورد استفاده قرار گيرند.

معماري سخت افزار و نرم افزار كنترلي جهت پاسخ به چالشهاي پردازش آني سيگنالهاي تصويري (حدود30هرتز) و سيگنالهاي صوتي (با نرخ نمونه برداري 8كيلوهرتز و پنجره زماني 10ميلي ثانيه) با كمترين تأخير ( كمتر از 500ميلي ثانيه) طراحي شد. سامانه ادراكي سطح بالا، سامانه انگيزش، سامانه رفتاري، سامانه مهارتهاي حركتي و سامانه حركت چهره با چهار ريزپردازنده 68332 موتورولا عملياتي شد. پردازش تصوير، توجه بصري و كنترل سر و گردن با 9 رايانه 400MHz شبكه شده با سيستم عامل يونيكس اجرا شد. تحليل گفتار و بازشناسي اصوات با يك رايانه dual 450MHz عملياتي شد و سامانه بازشناسي گفتار با يك رايانه 500MHz با سيستم عامل لينوكس راه اندازي شد.

فراموش نكنيد كه اين پروژه يكي از برنامه هاي قديمي گروه مذكور مي­باشد و لذا امكانات سخت افزاري و نرم افزاري با بضاعت سامانه هاي دهه نود ميلادي طراحي شده است. همانطور كه ملاحظه مي­كنيد با امكانات امروزي بسياري از پيچيده­گيهاي طراحي كاهش مي­يابد.ارسال توسط مهدی جعفرزاده
 
تاريخ : سه شنبه بیستم اردیبهشت ۱۳۹۰
این پروژه دستگاه قفل رمزی میباشد که میتواند کاربرد های فراوانی داشته باشد از جمله امنیت مکان های مختلف میباشد.
در خروجی این دستگاه یک رله به کار رفته است که در صورت درست وارد کردن رمز دستگاه روشن خواهد شد .

آسی که در این دستگاه به کار رفته است atmega8می باشد.
برای توضیحات بیشتر و دانلود فایل پروتئوس و pcb  و ... فایل زیر را دانلود نمایید.

دانلودارسال توسط مهدی جعفرزاده
 
تاريخ : سه شنبه بیستم اردیبهشت ۱۳۹۰

مقدمه

GSMیک اختصار پذیرفته شده برای استاندارد «سیستم بین‌المللی ارتباطات همراه» محسوب می‌شود که در اصل از عبارتی فرانسوی گرفته شده‌است وو همانندPALM و Mobiletex GPRS، HICAP از محبوبترین و رایجترین استانداردهای تلفن همراه در سراسر دنیا به شمار می‌رود.

این استاندارد در حال حاضر توسط بیش از ۲ میلیارد نفر در ۲۱۲ کشور استفاده می‌شود که در نوع خود یک رقم باورنکردنی است و باعث می‌شود تا کاربران با استفاده از قابلیت Roaming یا امکان حضور همزمان در دو نقطهٔ متفاوت ارتباطی، بتوانند از گوشی همراه خود در هر شهر و کشوری استفاده کنند. این استاندارد با نمون ههای مشابه قبلی خود تفاوتهایی عمده دارد و از جملهٔ آنها می‌توان به کیفیت دیجیتالی برقراری مکالمات با تلفن همراه اشاره کرد که به عبارتی یک سیستم نسل دوم تلفن همراه تلقی می‌شود.

از دیدگاه اکثر مصرف کنندگان و کاربران، مزیت اصلی و عمدهٔ GSM در افزایش کیفیت برقراری تماسهای تلفنی و همچنین کاهش نرخ مکالمات و نیز سرویسهای جانبی مثل پیام کوتاه یا SMS است.

همچنین از دید اپراتورهای شبکه، مزیت و برتری این استاندارد، امکان به کارگیری لوازم و تجهیزات جانبی گوشیهای همراه با مارکهای مختلف در یک مجموعه‌است چرا که طراحی باز این استاندارد به عملکرد چندوجهی ارتباطی کاربر کمک می‌کند.


تاریخچهٔ GSM

گسترش گوشی‌های سلولی تلفن همراه در اوایل ده هی هشتاد میلادی در اروپا، رو به زوال نهاد. عدم وجود استانداردسازی‌های

تکنولوژیکی، سران اجلاس وزرای ارتباطات و فناوری اطلاعات کشورهای اروپایی را در سال ۱۹۸۲ با هدف توسع هی یک استاندارد واحد برای گوشی‌های همراه که در سراسر قاره، قابل استفاده باشد، وادار ساخت تا به ساخت گروه ویژهٔ تلفن همراه (GSM) مبادرت ورزند.


معماری شبکه GSM

شبکه GSM یک سیستم ارتباطی سلولی دیجیتال است که با ایده سلولی کردن منطقه جغرافیایی و استفاده مجدد از فرکانس ۱ و GSM شبکه

پوشش دادن منطقه جغرافیایی بوسیله سلولها شروع بکارکرد.شبکه سلولی سیار را به علت اینکه مشترکین تلفن‌های متحرک معمولأ در خشکی از آن استفاده می‌کنند شبکه عمومی زمینی سیار PLMN می‌نامند.

سلول

سلول کوچکترین محدوده پوششی در شبکه موبایل می‌باشد و بوسیله پوشش رادیویی یک سکتور BTS مشخص می‌شود و روش تقسیم سلولی و تعیین شعاع سلولها بستگی به شرایط جغرافی ایی منطقه تحت پوشش و درنظر گرفتن ساختمانها و موانع مصنوعی، قدرت فرستنده، بهره آنتن و نوع آن و حساسیت گیرنده دارد و معمولأ برای پوشش رادیویی هر سلول از آنتنهای سکتورایز استفاده می‌کنند.

شبکه GSM به ۴ قسمت اصلی تقسیم می‌شود که عبارتنداز: واحد سیار MS

زیر سیستم ایستگاه ثابت BSS

زیر سیستم سوئیچینگ و شبکه NSS

زیر سیستم نگهداری و پشتیبانی OSS

اینترفیسهایی(Interface)بین قسمتهای مختلف شبکه GSM عبارتند از :

اینترفیس A بین BSC و MSC

اینترفیس Abis بین BTS و BSC

اینترفیس Um یا Air بین Air BTS و MS

MS (واحد سیار)

MS شامل دو قسمت اصلی است.

‐ترمینال موبایل (ME)

‐سیم کارت یا ماژول شناسایی مشترک (SIM)

مشترک بوسیله گوشی (MS)قادر است مکالمه و سرویسهای دیتا را انجام دهد ME به وسیله IMEI شناسایی می‌شود. و کد IMSI برای SIM جهت شناسایی مشترک بکار می‌رود.


BSS

این قسمت وظیفه رادیویی سیستم را بعهده داشته‌است و ارتباط رادیویی MSها را کنترل می‌کند BSS از دو قسمت BTS و BSC تشکیل شده‌است و اینترفیس Abis را بین BTS و BSC و همچنین اینترفیس A را بین MSC و BSC بکار می‌گیرد.

BTS

BTS مسئول تبادل امواج رادیویی با واحد سیار و همچنین مسئول تبادل و کنترل اطلاعات با BSC می‌باشد. یک BTS شامل فرستنده وگیرنده‌های مستقلی می‌باشد که ارتباط هوایی و رادیویی را با واحد سیار بوجود می‌آورد و BTS کوچکترین واحد تامین کننده سرویس در شبکه رادیویی سیار می‌باشد که بوسیله امواج رادیویی می‌تواند منطقه معینی از شبکه را که سلول نامیده می‌شود تحت پوشش قراردهد و هر BTS با توجه به چگالی مشترکین در سلول می‌تواند از یک تا شش TRX آرایش شود. معمولاً برای هر BTS با توجه به طراحی پوششی برای آن منطقه می‌توان ۳ سکتور در نظر گرفت.

وظایف عمده BTS عبارتند از :

•اجرای پرش فرکانسی

•رمزنگاری و رمزگشایی اطلاعات روی مسیر رادیویی

•گزارش کیفیت کانال ترافیکی خالی

•ارسال مستقیم اندازه گیریهای توان MS به سمت BSC

•عمل همزمانی بینذ MSها و BTS مربوطه

•آشکار سازی قطار پالس‌های دسترسی تصادفی رسیده از MSهای مختلف

•تطبیق نرخ بیت و اجرای کدگذاری انتقال


BSC

BSC دربخش رادیویی شبکه GSM قرار دارد و وظایف اصلی BSC عبارتند از :

مدیریت شبکه رادیویی

مدیریت BTSها

ایجاد ارتباط باMS

مدیریت شبکه انتقال

برقراری ارتباط با MSC و MS

BSC برای ارتباط با BTS از لینکهای سرعت بالا(E۱ یا ۱ T)روی اینترفیس Abis استفاده می‌کند.برای سازگاری نرخ اطلاعات بین دو MSC و BSC واحدی به نام TRAU اطلاعات ۱۶kbps را به ۶۴kbps و برعکس تبدیل می‌کند.


NSS(زیرسیستم سوئیچینگ وشبکه)

وظیفه اصلی بخش NSS مدیریت بر برقراری ارتباط بین مشترکین موبایل با هم و با مشترکهای دیگر از قبیل ISDN وتلفن ثابت می‌باشد و قسمتهای اصلی آن عبارتند از :

AUC، EIR، VLR، HLR، GMSC، MSC


MSC(مرکز سوئیچینگ موبایل)

قسمت اصلی زیر سیستم شبکه، مرکز سوئیچینگ موبایل MSC می‌باشد.

وظیفه سوئیچینگ برعهده MSC است وبه وسیله لینک E۱ با شبکه‌های ثابت و دیتا ارتباط برقرارمی کند و نرخ تبادل اطلاعاتی kpbs ۶۴، MSC است و وظایف اصلی ان عبارتنداز :

‐بروز کردن مکان مشترک

‐ثبت و شناسایی مشترک

‐مسیر یابی مکالمه و سوئیچینگ و کنترل مکالمات

‐مدیریت منابع رادیویی و Handoverهای بین BSCها

فهرست اختصارات:

GSM: Global System for mobile

FR:Frequency Reuse

PLMN: Public Land Mobile Network

MS:Mobile Station

BSS:Base Station Subsystem

NSS: Network Switching Subsystem

OSS:Operation and Support Subsystem

BSC: Base Station Controller

BTS: Base Tranciver system

ME: Mobile Equipment

SIM: Subscriber Identity Module

IMEI: International Mobile Equipment Identity

IMSI: International Mobile Subscriber Identity

TRAU: Transcoder Rate Aduption Unit

PSTN: Public Switching Telephony Network

MSC: Mobile Switching Center

GMSC : Gateway Mobile Switching Center

HLR: Home Location Register

VLR: Visitor Location Register

EIR: Equipment Identity Registerارسال توسط مهدی جعفرزاده
 
تاريخ : دوشنبه نوزدهم اردیبهشت ۱۳۹۰

Power line carrier communication PLCC

بیشتر برای مخابرات راه دور، حفاظت راه دور و کنترل راه دور پست‌های برق به وسیله خطوط قدرت ولتاژ بالا همچون ۱۱۰، ۲۲۰ و ۴۰۰کیلو ولت استفاده می‌شود. در سیستم PLCC ارتباطات برقرار شده در سرتاسر خطوط قدرت. فرکانس صوتی حمل می‌شود توسط فرکانس حامل و رنج فرکانس حامل بین ۲۴ تا ۵۰۰ کیلو هرتز می‌باشد (در خیلی از موارد این رنج ۳۰ تا ۵۰۰ کگیلو هرتز بیان شده). غالبا در این سیستم مدلاسیون دامنه (AM) استفاده می‌شود. رنج فرکانس حامل اختصاص داده شده، شامل سیگنال صوتی، حفاظتی و فرکانس هدایت می‌باشد. فرکانس هدایت سیگنالی هست درون رنج صوتی که پیوسته ارسال می‌شود برای آشکار سازی خطا. سیگنال صوتی تبدیل شده و متراکم شده بین رنج ۳۰۰ تا ۴۰۰۰ هرتز و این فرکانس صوتی آمیخته شده با فرکانس حامل. فرکانس حامل مجددا فیلتر شده، تقویت شده و منتقل می‌شود. ارتباطات در فرکانسهای حاملHF در رنج (۰ ~ +۳۲dB) خواهد بود. این رنج تنظیم شده‌است برطبق فاصله میان پست‌ها. PLCC می‌تواند استفاده شود برای اتصال به هر انشعاب خصوصی دیگری(PBX) . به عنوال مثال تابلوهای برق در هندوستان شبکه داخلی PLCC میان PBX‌ها دارند. محتوی

• ۱ تله خط LT • ۲ خازن کوپلینگ CC

• ۳ واحد تطبیق خط LMU


تله خط Line trap که به آن تله موج نیز گفته می‌شود، وسیله‌است که به صورت سری به خط انتقال قدرت متصل می‌شود و ضمن ممانعت از عبور امواج فرکانس حامل (۲۴ تا ۵۰۰ کیلوهرتز) به امواج فرکانس شبکه قدرت(۵۰ یا ۶۰ هرتز) اجازه عبور می‌دهد. این وسیله در واقع یک سلف در رنج میلی هانری است.

خازن کوپلینگ Coupling capacitor برای تهیه کردن امپدانس کم مسیر برای انتقال انرژی به خطوط فشار قوی و ممانتع مدار فرکانس قدرت با درست کردن مسیر پر امپدانس. واحد تطبیق خط Line matching unit طبق تعریف دستگاهی است که میان تجهیزات فشار قوی و سیستم PLCC واقع می‌شود و از قسمت‌های زیر تشکیل شده‌است: • کویل نشتی • برقگیر اولیه • سوئیچ اتصال به زمین • ترانسفورمر تطبیق امپدانس • وسیله تنظیم • برقگیر ثانویه • ترانسفورمر تطبیق: این ترانسفورمر ضمن جدا سازی اولیه و ثانویه کوپلاژ، برای تطبیق امپدانس خط فشار قوی با دستگاه PLC بکار می‌رود.

این وسیله وظایف زیر را بر عهده دارد: • اتصال سیگنال‌های PLC به شبکه فشار قوی • عبور ترانزیت سیگنال حامل در پست‌های میانی حدفاصل مبدا و مقصد • تطبیق امپدانس میان خط فشار قوی و سیستم • تفکیک الکتریکی سیستم، از شبکه فشار قویارسال توسط مهدی جعفرزاده
 
تاريخ : دوشنبه نوزدهم اردیبهشت ۱۳۹۰

بی‌تی‌اس BTS

آنتن‌های بی‌تی‌اس (BTS) مخفف {انگلیسی|Base Transceiver Station}}، در شبکه تلفن همراه نخستین بخشی هستند که با دستگاه موبایل ارتباط برقرار می‌کنند.

برد مفید هر BTS تا ۲۰ کیلومتر می‌رسد البته در مناطق بدون توپوگرافی خاصی بردی حدود ۳۰تا ۳۵ کیلومتر هم دارند. با ایجاد شرایطی این برد تا ۶۰ کیلومتر هم می‌رسد که نمونهٔ بارز آن در کویرهای ایران اتفاق افتاده‌است. توجه داشته باشید که شبکه با راه اندازی هر BTS به دنبال دو هدف خواهد بود: ایجاد پوشش رادیویی و تأمین بار ترافیکی شبکه

پهنای باند فرکانسی در شبکه

به طور کلی در استاندارد GSM نسل دوم دوسری ساختار فرکانسی تعریف شده دارد

 1. -GSM-۹۰۰
 2. -GSM-۱۸۰۰

در مورد GSM-۹۰۰ پهنای باند در دریافت (UPLINK) از ۸۹۰MHz تا ۹۱۵MHZ پهنای باند در ارسال(DOWNLINK)  از ۹۳۵ MHz تا ۹۶۰ MHz می‌باشد در مورد GSM-۱۸۰۰ پهنای باند در دریافت (UPLINK)  از ۱۷۱۰MHz تا ۱۷۸۵MHz پهنای باند در ارسال(DOWNLINK) از ۱۸۰۵MHz تا ۱۸۸۰MHz می‌باشد در GSM-۹۰۰ کل پهنای باند چه در ارسال و چه در دریافت به ۱۲۴ کانال تقسیم می‌شود ودر GSM-۱۸۰۰ کل پهنای باند به ۳۷۴کانال تقسیم می‌شود. در کشور ایران از GSM-۹۰۰ و GSM_۱۸۰۰ استفاده می‌شود البته الان وقتی به ریویوهای انواع گوشی‌های جدید مراجعه کنید می‌بینید حداقل ۳ باند و حتی ۴ باند را پوشش می‌دهند تا بدین صورت در هر جایی از کرهٔ خاکی بتونید از گوشی استفاده کنید. پهنای باند مرسوم دیگر که در ریویوها زیاد دیده می‌شود gsm-۱۹۰۰ است


پشتیبانی ۳ باندی و پشتیبانی هر ۴ باند فرکانسی جی اس ام

 • سه بانده Tri-Band: تلفن همراهی که قابلیت کار با سه باند فرکانسی مختلف را دارد که شامل GSM۹۰۰,GSM۱۸۰۰,GSM۱۹۰۰ می‌باشند. تلفن‌های سه بانده دارای پشتیبانی کامل فرکانسی در اروپا و آمریکا و آسیا می‌باشند
 • چهار بانده Quad Band

تلفن همراهی که قابلیت کارکردن با هر ۴ باند فرکانسی GSM را دارد که در مقایسه با تلفن‌های همراه ۳ بانده که فرکانس‌های ۱۹۰۰ و ۱۸۰۰ و ۹۰۰ مگاهرتز را پشتیبانی می‌کنند تلفن‌های ۴ باند فرکانسی ۸۵۰ مگاهرتز را نیز برای پوشش کامل در قاره آمریکا اضافه دارند.

و همپنین در مقایسه با تلفن‌های همراه ۳ باندی که فرکانس‌های ۱۹۰۰و۱۸۰۰و۸۵۰ مگاهرتز را پشتیبانی می‌کنند، تلفن‌های ۴ بانده، باند فرکانسی ۹۰۰ مگاهرتز را برای پوشش کامل تر در اروپا و در آسیا دارا می‌باشند، و در کل می‌توان گفت که تلفن‌های همراه ۴ بانده، فرکانس‌های ۱۹۰۰ و ۸۵۰ مگاهرتز که مخصوص قاره آمریکا می‌باشد و فرکانس‌های ۱۸۰۰و۹۰۰ مگاهرتز که در اکثر جهان مورد استفاده قرار می‌گیرد را پشتیبانی می‌کنند.
ارسال توسط مهدی جعفرزاده
 
تاريخ : پنجشنبه یکم اردیبهشت ۱۳۹۰
 CodeVisionAVR 2.05.0

 

اگر نیاز به برنامه نویسی یک میکروکنترلر AVR به زبان سی دارید بهترین گزینه برای شما CodeVisionAVR  می باشد . این برنامه در عین حال که یک کامپایلر قدرتمند زبان C می باشد ، یک IDE بسیار عالی برای زبان C محسوب می شود که به برنامه نویس امکان استفاده بهینه از زمان را می دهد . بسیاری از افراد حتی کسانی که رشته کامپیوتر می باشند با این نرم افزار بخوبی آَشنا می باشند . آخرین نسخه این برنامه قدرت بسیار بیشتری پیدا کرده است و از طرفی مشکلات و باگ های قبلی آن برطرف شده است . این برنامه در تمامی نسخه های ویندوز قابل نصب است .

این نسخه به همراه کرک بسیار قدرتمندی که توسط تیم Cracker قدرتمند و ایرانی UnReal ساخته شده برای شما آماده شده است . نرم افزار کاملا تست شده است و هیچ مشکلی در آن مشاهده نشده است

مراحل نصب :

بعد از نصب فایل cvavr.exe را از پوشه کرک کپی کرده و در پوشه نصب جایگزین نمایید .

از برنامه لذت ببرید---------------------------------------------------
حجم فایل: 14.5MB
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
دانلود فایل
---------------------------------------------------

پسورد فایل ها www.techno-electro.com  میباشد.ارسال توسط مهدی جعفرزاده
 
تاريخ : پنجشنبه یکم اردیبهشت ۱۳۹۰

Proteus Professional 7.7 SP2

این نرم افزار قوی ترین نرم افزار شبیه سازی الکترونیک می باشد که 90% کارایی بالای آن در شبیه سازی IC های قابل برنامه نویسی یا همان میکروکنترلر ها از جمله میکرو کنترلر های avr , fpga pic  می باشد . تمامی افرادی که کمی با الکترونیک آشنا باشند این نرم افزار را به خوبی می شناسند و نیازی به معرفی ندارد . نرم افزار Proteuse  دارای 2 بخش می باشد . بخش اول طراحی مدار ها و شبیه سازی آن و بخش دیگر طراحی پشت فیبر برای مدار ها .

نرم افزار Proteuse در نسخه جدید المانهای زیادی اضافه کرده ، همچنین سرعت اجرای برنامه های در این نسخه افزایش بسیار زیادی پیدا کرده است . این برنامه به خاطر شبیه سازی فوق العاده قوی و دارا بودن تمامی IC های قابل برنامه ریزی معروف شده است . اگر تا حالا این برنامه را امتحان نکرده اید حتما دانلود کنید و با این برنامه قدرتمند آشنا شوید . همچنین در این نسخه خاصیتی اضافه شده که در صورت نصب بودن آخرین نسخه درایور کارت گرافیک شما برنامه نمایش المانها را بصورت بسیار زیبا و شیشه ای به شما نمایش می دهد. اکثر باگ ها و اشکلات برنامه برای نصب در ویندوز 7 و ویستا نیز رفع شده است .


چه کسانی از نرم افزار Protuse استفاده می کنند :
از Proteus تمامی کسانی که می خواهند مداری را طراحی کنند استفاده می کنند .
از Proteus اساتید الکترونیک برای آموزش به هنرجویان خود استفاده می کنند .
از Proteus مهندسان برای تست مدار های خود استفاده میکنند .
از Proteus برای شبیه سازی مداراتی که آی سی های قابل برنامه ریزی( مثل 8051) در آنها وجود دارد ، استفاده می کنند .
از Proteus برای بدست آوردن پشت فیبر مدار چاپی استفاده می کنند .
از Proteus برای طراحی کیت های چند لایه استفاده می کنند .
از Proteus برای صدها کار دیگر که دانشجویان رشته های برق و الکترونیک از آن استفاده می کنند .
و ...
طریق نصب و  فعال سازی :
اگر نسخه قدیمی دارید آنرا Unistall کرده و سیستم را ریست کنید .
برنامه را نصب کنید . در حین نصب از شما فایل لایسنس می خواهد فایل لایسنسی در پوشه کرک می باشد .
بعد از نصب در حالی که از برنامه خارج می باشید فایل LXK Proteus 7.7 SP2 ENG v1.0.0 را اجرا کنید و مسیر نصب برنامه پروتیوس را به آن بدهید تا کرک شود .
توجه داشته باشید که برای کرک کردن در ویندوز 7 یا ویستا باید روی فایلی که اشاره شد کلیک راست کرده و run as adminstrator را بزنید  .

برای دانلود نرم افزار از لینک زیر استفاده کنید.

دانلود

پسورد تمامی فایل ها www.techno-electro.com  میباشد.ارسال توسط مهدی جعفرزاده
 
تاريخ : چهارشنبه سی و یکم فروردین ۱۳۹۰

برای برنامه نویسی میکرو کنترلرها دو زبان وجود دارد که خیلی پر استفاده هستند ، زبان بیسیک و زبان C . برای هر کدام از زبان ها نیز یک کامپایلر ساخته شده است . بهترین کامپایلر زبان بیسیک نرم افزار BascomAVR است . بهترین کامپایلر زبان C نیز نرم افزار CodVision می باشد . این نسخه به همراه صدها مثال برنامه متنوع در زمینه های مختلف همراه است همچنین این نسخه نسخه FullVersion می باشد و هیچگونه محدودیت استفاده ندارد .

از امکانات اضافه شده در این نسخه پشتیبانی کامل ورسمی از میکروکنترلر های سری xmega  میباشد و اضافه شدن کتابخانه و دستورات مورد نیاز جهت استفاده از این میکروکنترلر ها از جمله دستورات مربوط به مبدل دیجیتال به آنالوگ dac میباشد. بسیاری از مشکلات نسخه قبلی در این نسخه مرتفع شده است از جمله پشتیبانی از پروگرمر ها و چیپ های جدید. بسکام با ویندوز ویستا و Seven سازگاری کامل دارد و محصول سال 2010 شرکت MCS است .

  روش فعال سازی :

بعد از دانلود فایل و نصب آن فایل bscavrl.dll را در محل نصب بسکام جایگذاری (paste) کنید .

 

 دانلود فایل 

حجم فایل: 21.58MB 


پسورد تمامی فایل ها www.techno-electro.com  میباشد.ارسال توسط مهدی جعفرزاده

اسلایدر

خرید شارژ

خرید فیلم

خرید سریال